Національна громадська платформа
«Реформуємо МВС: прозорість та відповідальність»

версія для друку

Каталог показників для обласних (столичного) управлінь поліції Польщі на 2014 рік

08.05.2015

Каталог показників для обласних (столичного) управлінь поліції Польщі на 2014 рік (завантажити)

 

[Печатка з написом:]

Головний комендант Поліції

надінспектор Марек Дзялошинський

 

«Затверджую»

 

 

КАТАЛОГ ПОКАЗНИКІВ
ДЛЯ ОБЛАСНИХ (СТОЛИЧНОГО)

УПРАВЛІНЬ ПОЛІЦІЇ

НА 2014 РІК

 

 

 

«Прошу затвердити»

Голова групи планування і оцінки ефективності роботи поліції

І-ий Заступник Головного коменданта поліції

надінспектор Кшиштоф Ґалевський

 

Секретар групи

інспектор Роберт Жулкевський

 

 

Варшава, 2014

ПРІОРИТЕТ І

Удосконалення обслуговування громадян як результат швидкої і ефективної реакції поліції на інцидент 

 

Завдання

Показник

Назва

Спосіб обчислення

1. Oптимізувати гарантування громадської безпеки шляхом направлення більшої кількості поліцейських на патрульно-інтервенційну й обхідну служби.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Оптимально використовувати сили і засоби, що знаходяться в розпорядженні чергового, для забезпечення належної роботи під час інцидентів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник номер 1:

Абсолютна кількість поліцейських, відправлених на патрульну й обхідну службу всіх організаційних підвідділів (окрім служб громадської безпеки (OPP i SPPP) даного відділу поліції

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ: БЮРО ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ І ДОРОЖНЬОГО РУХУ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ

 

 

 

 

Показник номер 2: Оцінювання роботи поліцейських, що виконують службові обов’язки поблизу місця проживання

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ

ОФІС ГОЛОВНОГО КОМЕНДАНТА ПОЛІЦІЇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник номер 3:

Час реагування на інцидент

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ:

ГОЛОВНИЙ ШТАБ ПОЛІЦІЇ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середнє значення обчислюється окремо для кожного Обласного Управління Поліції/Столичного Управління Поліції в залежності від кількості фактично виконаних патрульних і обхідних служб, що підлягають обліку за принципом кратності (8 годин = 1 служба) в даному звітному періоді (на базі звітної форми ІІІ/І). До показника не враховуються відділи дорожнього руху, відділи громадської безпеки (SPPP i OPP), а також служба, що виконується поліцейськими в рамках так званої понаднормативної служби. Обсяг понаднормативної служби повинен підлягати моніторингу. Середнє значення нараховується на весь рік.

 

 

 

 

Середнє значення нараховується окремо для кожного Обласного Управління Поліції/Столичного Управління Поліції. Джерелом даних, що використовуються для розрахунку рівня задоволення, є результати дослідження громадської думки: «Польське дослідження злочинності.  Напрямок сфер діяльності обласних управлінь поліції і Столичного Управління Поліції».

 

Середні значення на 2014 рік будуть обчислюватися на основі середнього арифметичного трьох останніх досліджень (оцінки «радше добре» і «дуже добре»). Середній результат для Польщі дозволить виокремити три групи управлінь:

- ті, які опинилися нижче середнього (для Польщі, що обчислювалося на основі трьох останніх досліджень) і повинні покращити результат мінімально на 2 відсотки,

- ті, які досягли середнє ± 0,5 (для Польщі, що обчислювалося на основі трьох останніх досліджень) і повинні покращити результат на 1 відсоток.

- ті, які опинилися вище середнього (для Польщі, що обчислювалася на основі трьох останніх досліджень) і повинні принаймні зберегти той рівень, який вдалося досягти.

 

Дані для показника походять із питання: «Як ви оцінюєте поліцейських, котрі виконують службові обов’язки в тому районі, де ви проживаєте?»

 

 

 

 

 

До уваги береться середній час, який минає від моменту прийняття повідомлення про випадок до моменту прибуття поліцейських на місце і передачі диспетчеру інформації про початок втручання.

В рамках обчислення показника власне втручання не береться до уваги.

 

Пояснення понять:

- випадок – «подія» відповідно до дефініції, що міститься в постанові № 1173 Головного коменданта поліції від 10 листопада 2004 року,

- повідомлення про випадок – «повідомлення про подію» відповідно до дефініції, що міститься в постанові № 1173 Головного коменданта поліції,

- момент прийняття інформації про випадок – момент закінчення розмови з особою, котра передавала інформацію про випадок,

- момент прибуття – поява на місці події першого поліцейського, котрий повідомив диспетчеру про початок дій,

- втручання – службові дії, пов’язані із випадком,

- власне втручання – службові дії, пов’язаних із випадком, що реалізуються в результаті власного спостереження поліцейських або тоді, коли про випадок дізналися безпосередньо від особи, яка повідомила про випадок,

- час реагування – час, який минає від моменту прийняття інформації про випадок, до моменту прибуття на місце,

- початок втручання – початок службових дії на місці події,

- міська зона – зона, що знаходиться в адміністративних межах міста,   

- сільська зона – зона, що знаходиться поза адміністративними межами міста.

 

З метою покращення часу реагування у 2014 році і в наступних роках визначено (в межах одного року) рекомендований середній час реагування на випадок – однаковий для всіх обласних/столичного відділів:

 

1. у міській зоні – 10 хвилин,

2. у сільській зоні – 15 хвилин.

 

Беручи до уваги вищезазначене, усі відділи поліції обласного/столичного рівня повинні знижувати середній час реагування на випадок на своїй території до рекомендованого часу.

 

Зважаючи на час, який вже вдалося досягти окремим відділам, бажано прийняти наступні критерії.

Вихідні дані – це середній час реагування, досягнений відділом протягом минулого року в міській та сільській зоні. Час обчислюється в хвилинах і секундах.

 

Міська зона:

  • Відділи, які протягом минулого року в міській зоні досягли час реагування 10 хвилин і менше, повинні зберегти отриманий результат ± 1 хвилина.
  • Відділи, які протягом минулого року в міській зоні досягли час реагування понад 10 хвилин – до 15 хвилин включно, повинні зменшити час реагування мінімально на 1 хвилину.
  • Відділи, які протягом минулого року в міській зоні досягли час реагування понад 15 хвилин – до 20 хвилин включно, повинні зменшити час реагування мінімально на 2 хвилини.
  • Відділи, які протягом минулого року в міській зоні досягли час реагування понад 20 хвилин, повинні зменшити час реагування мінімально на 4 хвилини.

 

Сільська зона:

  • Відділи, які протягом минулого року в сільській зоні досягли час реагування 15 хвилин і менше, повинні зберегти отриманий результат ± 1 хвилина.
  • Відділи, які протягом минулого року в сільській зоні досягли час реагування понад 15 хвилин – до 20 хвилин включно, повинні зменшити час реагування мінімально на 1 хвилину.
  • Відділи, які протягом минулого року в сільській зоні досягли час реагування понад 20 хвилин до 25 хвилин включно, повинні зменшити час реагування мінімально на 2 хвилини.
  • Відділи, які протягом минулого року в сільській зоні досягли час реагування понад 25 хвилин, повинні зменшити час реагування мінімально на 4 хвилини.

 

Беручи до уваги вищезазначені критерії можна визначити межі задоволення на наступні роки.

3. Покращити обмін інформації між кримінальною службою і службою громадської безпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник номер 4: Оцінка співпраці між поліцейськими, що працюють у службі громадської безпеки, і поліцейськими, що працюють у кримінальній службі, а також оцінка активності керівників у цій сфері

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ:

ОФІС ГОЛОВНОГО КОМЕНДАНТА ПОЛІЦІЇ

 

 

 

 

 

 

 

 

Середнє значення нараховується окремо для кожного Обласного Управління Поліції/Столичного Управління Поліції.

Дані для показника походитимуть з дослідження задоволення поліцейських і працівників поліції роботою в поліції – думки про ситуацію і умови роботи, а також стан матеріального забезпечення, тобто з питань: «Як ви оцінюєте активність дій керівництва, спрямованих на  покращення співпраці між службою громадської безпеки і кримінальною службою?»

Джерелом даних, що використовуватимуться для розрахунку рівня задоволення, стануть результати останніх трьох досліджень (у випадку питання, що стосується оцінки співпраці між службою громадської безпеки і кримінальною службою), а також результати двох останніх досліджень (це питання поставлено перший раз в грудні 2012 року).

Результати дослідження дозволять виокремити три групи відділів:

- ті, які опинилися нижче середнього для Польщі (визначеного на базі трьох останніх досліджень у випадку питання, що стосується оцінки співпраці між службою громадської безпеки і кримінальною службою, а також визначеного на базі останнього дослідження у випадку питання, що стосується оцінки активності дій керівництва в цій сфері) і повинні покращити результат мінімально на 2 відсотки,

- ті, які досягли середнього ± 0,5 (визначеного на базі трьох останніх досліджень у випадку питання, що стосується оцінки співпраці між службою громадської безпеки і кримінальною службою, а також визначеного на базі останнього дослідження у випадку питання, що стосується оцінки активності дій керівництва в цій сфері) і повинні покращити результат мінімально на 1 відсоток, 

- ті, які опинилися вище середнього для Польщі, (визначеного на базі трьох останніх досліджень у випадку питання, що стосується оцінки співпраці між службою громадської безпеки і кримінальною службою, а також визначеного на базі останнього дослідження у випадку питання, що стосується оцінки активності дій керівництва в цій сфері) і повинні принаймні зберегти той рівень, який вдалося досягти.

 

1. У питанні «Як ви оцінюєте активність дій керівництва, спрямованих на  покращення співпраці між службою громадської безпеки і кримінальною службою?» респонденти оцінюють активність дій керівництва шляхом вибору відповіді «добре», «радше добре», «радше погано», «погано».

 

До уваги береться відсоток позитивних відповідей (тобто «добре» (а) і «радше добре» (б) поліцейських, що працюють у службі громадської безпеки і кримінальній службі.

4. Популяризувати в поліції громадські дискусії як форму спілкування із суспільством на теми, пов’язані з безпекою і громадським порядком

 

Показник номер 5:

Кількість громадських дискусій, що припадає на відділ поліції в даному році

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ:

ОФІС ГОЛОВНОГО КОМЕНДАНТА ПОЛІЦІЇ

 

 

 

 

Кгд = Кг / Вп

 

Кгд – кількість громадських дискусій, що припадає на відділ поліції протягом даного року

Кг – кількість громадських дискусій, проведених згідно з визначеним стандартом

Вп – кількість відділів поліції в гарнізоні (Обласні Управління Поліції та всі відділи на рівні повіту, міста, району)

 

Метою показника є дослідження рівня поширення в поліції громадської дискусії як форми спілкування із суспільством.

Середнє значення – проведення відділом поліції в середньому двох громадських дискусій протягом року.

Кількість дискусій, що припадає на даний відділ поліції, повинна залежати від зони та кількості мешканців на території діяльності даного відділу.

5. Продовжити проводити заходи, спрямовані на розвиток ефективної співпраці кримінальної служби із судами, прокурорами й іншими службами

 

Показник, який піддається моніторингу:

Оцінка співпраці між поліцією, прокуратурою, судами й іншими службами

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ:

БЮРО КРИМІНАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ

 

Звіт, складений згідно з визначеним стандартом, оцінює Бюро кримінальної служби Головного Управління Поліції.

Пропонується моніторинг завдання за допомогою показника якісного характеру, що базується на звітах, повідомленнях та інших подібних документах, оформлених у зв’язку з:

    1. реалізацією поліцією завдань, що законно підлягають моніторингу прокурором або судом, наприклад, досудове розслідування, справи неповнолітніх, провадження у справах про адміністративні порушення.

    2. результатами заходів, реалізованих з власної ініціативи, в рамках співпраці із судами, прокуратурою та іншими службами.

Показник піддається моніторингу на двох етапах:

1. після першого півріччя на базі Звіту Генерального Прокурора з річної діяльності прокуратури, що здається Голові Ради Міністрів [прем’єр-міністр – прим. перекл.] не пізніше ніж до кінця першого кварталу наступного року (частина IV.2. Співпраця прокуратури із зовнішніми об’єктами та координування діяльності у сфері переслідування за скоєння злочину) [1],

2. у січні кожного року на базі:

  а) інформації Міністра внутрішніх справ, що надається щороку Генеральному прокуророві, про діяльність поліції у сфері досудового розслідування [2],

  b) річного звіту, що стосується діяльності відділів поліції, які проводять досудове розслідування й ефектів їхньої процесуальної роботи (частина, що стосується виступів прокурора і проблем слідчих відділів кримінальної служби поліції).

6. Підвищити ефективність роботи поліції в сфері розшуку людей (у тому числі зниклих безвісті)

 

Показник номер 6:

Ефективність розшуку зниклих безвісти людей.

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ:

БЮРО КРИМІНАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник номер 7:

Ефективність пошуку осіб, які переховуються від правоохоронних органів або правосуддя

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ:

БЮРО КРИМІНАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ

Показник нараховується окремо для кожного Обласного Управління Поліції/Столичного Управління Поліції відповідно до зразка:

Крз = Злп/Злк х 100%

Крз – коефіцієнт ефективності розшуку зниклих безвісти

людей

Злп – кількість зниклих безвісти людей, що розшукуються, станом на 1 січня 2013 року)

Злк – кількість зниклих безвісти людей, що розшукуються, станом на останній день статистичного періоду, тобто на 31 грудня даного року.

 

Межа задоволення на 2014 рік визначено в цьому показнику на рівні ефективності 100%. Коефіцієнт ефективності розшуку зниклих безвісти людей дорівнює або вищий ніж 100% свідчить про належну ефективність розшукових дій за даний період. Джерелом даних до розрахунку є дані, отримані за допомогою Аплікації [аплету – прим. перекл.] Аналітичної системи.

 

 

Показник нараховується окремо для кожного Обласного Управління Поліції/Столичного Управління Поліції відповідно до зразка:

 

Ке = Рк / Рп

 

Ке – коефіцієнт ефективності пошуку

Рк – кількість осіб, які переховуються від правоохоронних органів або правосуддя, що розшукуються гончими листами [повідомлення про розшук – прим. перекл.], станом на кінець звітного періоду

Рп – кількість осіб, які переховуються від правоохоронних органів або правосуддя, що розшукуються гончими листами, станом на початок звітного періоду, тобто на 1 січня даного статистичного року

 

Межа задоволення на 2014 рік визначено для цього показника на рівні 0,98. Коефіцієнт дорівнює або нижчий ніж 0,98 свідчить про належну ефективність пошукових дій протягом даного періоду. Джерелом інформації до нараховування є Аплікація Аналітичної Системи, закладка «Особи», «Рапорти пошуку для Кримінального бюро» - «Загальні дані» (у посиланні «Стани й ефекти пошуку осіб»).

 

 

ПРІОРИТЕТ ІІ

Діяльність поліції, спрямована на підвищення рівня безпеки на дорогах

 

Завдання

Показник

Назва

Спосіб обчислення

1. Збільшення кількості працівників ДАІ, що виконують свої обов’язки безпосередньо на дорозі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник номер 8:

Відсоток працівників ДАІ, що виконують свої обов’язки безпосередньо на дорозі

 

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ: БЮРО ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ І ДОРОЖНЬОГО РУХУ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник, що підлягає моніторингу:

Оцінка залучення поліції до забезпечення безпеки дорожнього руху

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ:

ОФІС ГОЛОВНОГО КОМЕНДАНТА ПОЛІЦІЇ

Збільшення кількості поліцейських дорожнього руху, що виконують службові обов’язки на дорозі, означає збереження або збільшення відсотка поліцейських, що фактично виконуються службові обов’язки на дорозі.

Базою для обчислення середнього значення на 2014 р. є стан працевлаштування відділів дорожнього руху, визначений у документі «Звіт про стан кадрів поліції» згідно зі станом на 01.01.2014 р. протягом всього звітного періоду, а також статистична картка дій поліцейського дорожнього руху станом на 31.12.2013 р.

 

Показник підлягатиме моніторингу поквартально і розраховуватиметься раз на пів року (до 17 липня 2014 р.) на підставі «Звіту про стан кадрів поліції» станом на 01.01.2014 р. і різ на рік (до 17 січня 2015 р.) на підставі «Звіту про стан кадрів поліції» станом на 01.07.2014 р.

Дані, зібрані для моніторингу показника будуть отримані із Системи Електронної Звітності в Поліції (SESPol) поквартально, раз на пів року і раз на рік на формі ХІІІ/2. Способи отримання даних:

1) Вибираємо «межі дат» і «відділ»

2) Вибираємо функції: «Зробити звіт для даного відділу», «ефекти поліцейських, які делеговані виконувати обов'язки для іншого відділу поліцій» та «ефекти понаднормативної служби».

3) Отриманий звіт міститиме: «затверджені дані», а також «Власні дані з ефектами для інших відділів та понаднормативною службою».

Спосіб обчислення:

1) з «картки дій поліцейського дорожнього руху» сумуємо пункти 72 – 77 (А),

2) отриману суму ділимо на 8 (кількість робочих годин – «денна» одного поліцейського) (А:8=B)

3) результат поділений на нормативну кількість служб, що припадають на одного поліцейського на квартал (кількість днів на квартал мінус кількість офіційних вихідних), дає середню кількість поліцейських, що фактично виконують службові обов'язки на дорозі / день (C)

4) кількість (C) ділимо на (D) – стан працевлаштування відділу дорожнього руху (визначеного в «Звіті про стан кадрів у поліції», згідно зі станом на 01.01.2014 р., протягом всього звітного періоду) C / D x 100% = E

5) кількість Е – це «Відсоток поліцейських дорожнього руху, що виконують службові обов'язки безпосередньо на дорозі»

А = сума пунктів 66 – 71 – з картки дій усіх поліцейських дорожнього руху за квартал (години з розрахунку часу виконання службових обов'язків)

 

B = A / 8 - кількість «денних», пропрацьованих протягом кварталу всіма поліцейськими дорожнього руху, що виконують службові обов'язки на дорозі

 

C = B / нормативна кількість служб протягом кварталу, що припадає на одного поліцейського

 

це середня кількість поліцейських, що фактично виконують службові обов'язки на дорозі / день

 

D – стан працевлаштування відділу дорожнього руху, що визначений у «Звіті про стан кадрів поліції»

Е = C / D x 100% - «Відсоток поліцейських дорожнього руху, що виконують службові обов'язки безпосередньо на дорозі»

 

Межі задоволення на 2014 р. передбачають збереження рівня, який вже вдалося досягти, або збільшення відсотка поліцейських дорожнього руху, що виконують службу безпосередньо на дорозі.

   1. підвищення на 2 відсотки – відділи, які в 2013 р. не досягнули 48% участі поліцейських, що виконують службові обов'язки безпосередньо на дорозі.

   2. підвищення на 1 відсоток – відділи, які в 2013 р. досягли 48%, але не перевищили 49% участі поліцейських, що виконують службові обов'язки безпосередньо на дорозі.

   3. збереження рівня з 2013 р. – відділи , які досягли 49% і вище

 

 

 

 

Середнє значення нараховується окремо для кожного Обласного Управління Поліції/Столичного Управління Поліції. Джерелом даних, що використовуються для розрахунку меж задоволення, є результати дослідження громадської думки: «Польське дослідження злочинності.  Напрямок сфер діяльності обласних управлінь і Столичного Управління Поліції».

 

Середні значення на 2014 рік будуть обчислюватися на основі  двох останніх досліджень (питання перший раз ставилось у 2012 р.) Середній результат для Польщі дозволить виокремити три групи управлінь:

- ті, які опинилися вище середнього для Польщі (обчислювалося на основі трьох останніх досліджень) і повинні зберегти досягнений результат.

- ті, які досягли середнє для Польщі ± 0,5 (обчислювалося на основі трьох останніх досліджень) і повинні покращити результат мінімально на 1 відсоток,

- ті, які опинилися нижче середнього для Польщі (обчислювалося на основі трьох останніх досліджень) і повинні покращити результат мінімально на 2 відсотки.

 

Дані до показника походять з питання: Як ви оцінюєте діяльність наступних органів/структур, спрямовану на забезпечення безпеки дорожнього руху? Це питання складається з кількох пунктів, де респонденти оцінюють кілька об'єктів, пов'язаних із забезпеченням безпеки дорожнього руху. На потреби розрахунку показника істотним є відсоток відповідей «радше добре» і «дуже добре» оцінки поліції.

    

2. Aктивізація дій, спрямованих на забезпечення безпеки незахищених учасників руху, особливо пішоходів

Показник номер 9:

Відсоток ДТП, спричинених пішоходами, і ефективність правових заходів, застосованих до тих учасників дорожнього руху

 

 

 

Відсоток ДТП, спричинених пішоходами обчислюється на основі даних з бази Система Обліку Зіткнень і Аварій (SEWiK) (дані за 2013 р.) по окремих областях. (Наприклад, у 2013 р. в Польщі – 8.8% аварій спричинили пішоходи).

 

Ефективність використаних юридичних засобів у відношенні до тих учасників дорожнього руху обчислюється на базі статистичної картки дій поліцейського дорожнього руху (SESPOL) – відношення юридичних засобів (штрафи, попередження, звернення в суд), використаних щодо пішоходів та п'яних пішоходів, до юридичних засобів, використаних загалом до всіх учасників дорожнього руху.

(наприклад, юридичні засоби (штрафи, попередження, звернення в суд), використані в 2013 р., становили 11,7% - /відношення кількості штрафів, попереджень, звернень у суд, використаних до пішоходів та п'яних пішоходів, до юридичних засобів, використаних загалом до всіх учасників дорожнього руху/.

 

Середнє значення показника у 2014 р.= належна пропорція між відсотком аварій та відсотком використаних засобів на рівні реагування не нижчому, ніж значення, що виникає з відсотка аварій для даної групи, а у випадку областей з найвищою кількістю аварій з участю пішоходів – вартість реагування на порушення пішоходів повинна бути принаймні 3% вища, ніж вартість відсотка аварій з вини пішоходів. (Обласне Управління Поліції у м. Радом, Обласне Управління Поліції у м. Лодзь, Обласне Управління Поліції у м. Катовіце, Обласне Управління Поліції у м. Краків, Обласне Управління Поліції у м. Познань, Столичне Управління Поліції).

 

Середнє значення обчислюється за весь рік (на 10 лютого) і підлягає моніторингу після І-го півріччя (на 10 серпня).

3. Зміцнення співпраці з неполіційними об'єктами для підвищення рівня безпеки на дорогах

Показник, що підлягає моніторингу:

 

Оцінка співпраці з неполіційними об'єктами

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ:

БЮРО ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ І ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Стандартизований піврічний звіт, у якому будуть виокремлені ділянки, що підлягатимуть моніторингу

 

 

 

 

 

ПРІОРИТЕТ ІІІ

Захист  інтересів громадян, підприємців і Державного казначейства шляхом ефективнішої боротьби з економічною злочинністю

 

Завдання

Показник

Назва

Спосіб обчислення

1. Вживання заходів, скерованих на підвищення ефективності розкриття економічних злочинів, у тому числі скоєних у кіберпросторі, а також переслідування осіб, що їх скоїли.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник номер 10:

 

Відсоток службовців тих підрозділів, що займаються слідчо-оперативними діями по боротьбі з економічною злочинністю, виокремлена із загальній кількості службовців, що працюють у відділі

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ:

БЮРО КРИМІНАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ГОЛОВНОГО КОМЕНДАНТА ПОЛІЦІЇ

 

 

 

Значення показника обчислюватиметься окремо для кожного Обласного Управління Поліції/Столичного Управління Поліції згідно зі зразком:

 

Кс = Кфез / Ксг х 100%,

 

у якому:

Кс – кількість службовців, що займаються оперативно-слідчими діями у сфері боротьби з економічною злочинністю (середнє значення для кожного відділу ≥ 4%)

Кфез – фактична кількість службовців організаційних відділів, що займаються оперативно-слідчими діями у сфері боротьби з економічною злочинністю,

Ксг – загальна кількість службовців, що фактично працевлаштовані в гарнізоні (Обласного Управління Поліції/Столичного Управління Поліції).

 

Кількість поліцейських буде визначена на базі додаткової звітної інформації, відповідно до Постанови № 1147 Головного Коменданта Поліції від 22 вересня 2011 року щодо стратегічного планування, звітності й оцінки роботи поліції.

 

За період 2013 – 2015 передбачається отримати значення ≥ 4%.

2. Закріплення правильної практики щодо розкриття, ідентифікації, арешту й повернення майна, що було втрачене в результаті злочину (або пов’язане зі злочином).

Показник номер 11:

Вартість арештованого майна (арешт майна – обмеження можливостей підозрюваного розпоряджатися своїм майном – прим. перекл.)

Вартість арештованого майна, що обчислюється окремо для кожного Обласного Управління Поліції/Столичного Управління, враховуватиме майно, на яке накладена майнова охорона у провадженнях, що ведуться кримінальною службою поліції та службою громадської безпеки.

 

Індикатором для визначення середнього значення показника буде вартість арештованого майна, не менша, ніж «середнє області» протягом 2011-2013 років (без майна, на яке накладена майнова охорона у провадженнях, які веде слідча служба поліції).

 

Джерело даних – Національна Інформаційна Система Поліції (форми НІСП).

 

Мета показника:

   1. Збільшення загальної вартості арештованого майна.

   2. Моніторинг вартості арештованого майна Обласним Управлінням Поліції/Столичним Управлінням Поліції, не враховуючи вартості майна, арештованого слідчою службою поліції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРІОРИТЕТ IV

Забезпечення оптимальних умов виконання службових обов’язків/роботи  поліцейськими і працівниками поліції з метою удосконалення якості завдань, які вони виконують

 

Завдання

Показник

Назва

Спосіб обчислення

1. Покращення технічного стану службових приміщень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник номер 12:

Звіт з інвестиційної діяльності (MI) i (MII).

 

 

 

 

Показник номер 13:

Звіт з ремонтної діяльності (MР)

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ:

БЮРО ЛОГІСТИКИ ПОЛІЦІЇ ГОЛОВНОГО КОМЕНДАНТА ПОЛІЦІЇ

 

 

 

Показник номер 14:

Рівень задоволення умовами приміщень поліцейських і співробітників поліції.

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ:

ОФІС ГОЛОВНОГО КОМЕНДАНТА ПОЛІЦІЇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник номер 15:

Рівень задоволення обладнанням робочого місця поліцейських і співробітників поліції

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ:

ОФІС ГОЛОВНОГО КОМЕНДАНТА ПОЛІЦІЇ

 

 

 

 

МІ = кількість м2 поверхні об'єктів управлінь поліції, відкритих протягом даного року/стан ставок Обласного Управління Поліції/Столичного Управління Поліції

МІІ = інвестиційні витрати у відділі протягом даного року в злотих/стан ставок Обласного Управління Поліції/ Столичного Управління Поліції

 

МР = кількість м2 поверхні об'єктів управлінь поліції, відремонтованих протягом даного року/стан ставок Обласного Управління Поліції/Столичного Управління Поліції

 

 

 

 

 

 

Середнє значення обчислюється окремо для кожного Обласного Управління Поліції/Столичного Управління Поліції. Джерелом даних для обчислення меж задоволення стануть результати трьох останніх досліджень задоволення поліцейських і співробітників поліції роботою в поліції – думки про ситуацію й умови роботи та стан матеріального забезпечення.

 

Середні значення на 2014 рік будуть обчислюватися на основі  середнього арифметичного трьох останніх досліджень. Середній результат для Польщі дозволить виокремити три групи управлінь:

- ті, які опинилися вище середнього для Польщі (обчислюється на основі трьох останніх досліджень) і повинні зберегти досягнений результат,

- ті, які досягли середнє для Польщі ± 0,5 (обчислюється на основі трьох останніх досліджень) і повинні покращити результат мінімально на 1 відсоток,

- ті, які опинилися нижче середнього для Польщі (обчислювалася на основі трьох останніх досліджень) і повинні покращити результат мінімально на 2 відсотки.

 

Дані до показника походять з питання: Як ви оцінюєте перелічені нижче умови роботи? Це питання складається з кількох пунктів, де респонденти оцінюють кілька сфер, пов'язаних з умовами роботи. На потреби розрахунку показника істотними є відповіді що стосуються: умов приміщень (оцінка 4 і 5).

 

 

 

Середнє значення обчислюється окремо для кожного Обласного Управління Поліції/Столичного Управління Поліції. Джерелом даних для обчислення меж задоволення стануть результати трьох останніх досліджень задоволення поліцейських і співробітників поліції роботою в поліції – думки про ситуацію й умови роботи та стан матеріального забезпечення.

 

Середні значення на 2014 рік будуть обчислюватися на основі  середнього арифметичного трьох останніх досліджень. Середній результат для Польщі дозволить виокремити три групи управлінь:

- ті, які опинилися вище середнього для Польщі (обчислюється на основі трьох останніх досліджень) і повинні зберегти досягнений результат,

- ті, які досягли середнє для Польщі ± 0,5 (обчислюється на основі трьох останніх досліджень) і повинні покращити результат мінімально на 1 відсоток,

- ті, які опинилися нижче середнього для Польщі (обчислювалася на основі трьох останніх досліджень) і повинні покращити результат мінімально на 2 відсотки.

 

Дані до показника походять з питання: Як ви оцінюєте перелічені нижче умови роботи? Це питання складається з кількох пунктів, де респонденти оцінюють кілька сфер, пов'язаних з умовами роботи. На потреби розрахунку показника істотними є відповіді що стосуються: обладнання робочого місця (без урахування ІТ-обладнань) (оцінки 4 і 5).

2. Забезпечення оптимальних умов для підтримання належного рівня фізичної підготовки поліцейських та навичок стрільби

Показник номер 16:

Рівень задоволення умовами, що забезпечують підтримання належного рівня фізичної підготовки, а також бази і обладнання бійниці для систематичних занять стрільби

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ:

ОФІС ГОЛОВНОГО КОМЕНДАНТА ПОЛІЦІЇ

Середнє значення обчислюється окремо для кожного Обласного Управління Поліції/Столичного Управління Поліції. Джерелом даних для обчислення меж задоволення стануть результати трьох останніх досліджень задоволення поліцейських і співробітників поліції роботою в поліції – думки про ситуацію й умови роботи та стан матеріального забезпечення.

 

Середні значення на 2014 рік будуть обчислюватися на основі  середнього арифметичного трьох останніх досліджень. Середній результат для Польщі дозволить виокремити три групи управлінь:

- ті, які опинилися вище середнього для Польщі (обчислюється на основі трьох останніх досліджень) і повинні зберегти досягнений результат,

- ті, які досягли середнє для Польщі ± 0,5 (обчислюється на основі трьох останніх досліджень) і повинні покращити результат мінімально на 1 відсоток,

- ті, які опинилися нижче середнього для Польщі (обчислювалася на основі трьох останніх досліджень) і повинні покращити результат мінімально на 2 відсотки.

 

Дані до показника походять з питання: Як ви оцінюєте перелічені нижче умови роботи? Це питання складається з кількох пунктів, де респонденти оцінюють кілька сфер, пов'язаних з умовами роботи. На потреби розрахунку показника істотними є відповіді з оцінками 4 і 5, що стосуються наступних сфер:

а) умови (місце, час), що забезпечують підтримання належного рівня фізичної підготовки,

б) база й обладнання бійниці для систематичних занять стрільби.

3. Намагання знизити рівень вакансій у поліції

Показник номер 17:

Реалізація в обласних (Столичному) управліннях поліції ліміту прийому на роботу в міліції (ліміт визначений Головним Керівником Поліції).

Мінімально на 95% виконати ліміт прийому на службу в поліції у визначених термінах

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРІОРИТЕТ V

Покращення роботи поліції шляхом впровадження і використання сучасних телеінформаційних і фінансових вирішень

 

Завдання

Показник

Назва

Спосіб обчислення

1. Покращення процесу здобуття і використання поліцією зовнішніх коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник номер 18:

 

Відношення кількості проектів обласних/Столичного управлінь поліції, прийнятих на фінансування в рамках фондів допомоги з національних і закордонних джерел, до кількості проектів, представлених обласними управліннями поліції/Столичним Управлінням поліції до фінансування в рамках фондів допомоги з національних і закордонних джерел

 

Показник номер 19:

Відношення допоміжних коштів, отриманих із національних та закордонних джерел, які були належним чином розраховані обласними/Столичним управліннями поліції, до коштів, отриманих в рамках фондів допомоги з національних і закордонних джерел

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ:

БЮРО ФІНАНСІВ ГОЛОВНОГО КОМЕНДАНТА ПОЛІЦІЇ

 

 

1. Відношення кількості проектів обласних/Столичного управлінь поліції, прийнятих на фінансування в рамках фондів допомоги з національних і закордонних джерел, до кількості проектів, представлених обласними управліннями поліції/Столичним Управлінням поліції до фінансування в рамках фондів допомоги з національних і закордонних джерел

 

 

 

 

 

 

 

2. Відношення допоміжних коштів, отриманих із національних та закордонних джерел, які були належним чином розраховані обласними/Столичним управліннями поліції, до коштів, отриманих в рамках фондів допомоги з національних і закордонних джерел

 

 

ПРІОРИТЕТ VI

Дії, спрямовані на забезпечення безпеки масових заходів

 

Завдання

Показник

Назва

Спосіб обчислення

1. Продовження співпраці з неполіцейськими об’єктами щодо забезпечення масових заходів (територіальне самоврядування, організатори, Служба безпеки залізниці, Міська/Районна Служба Безпеки).

 

Показник номер 20:

Стандартизований звіт якісного характеру для обласних управлінь поліції

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ:

ГОЛОВНИЙ ШТАБ ПОЛІЦІЇ

 

 

Стандартизований звіт якісного характеру для обласних управлінь поліції – це такий звіт, який представляє конкретні ефекти співпраці з неполіцейськими об'єктами. Співпраця між поліцією та неполіцейськими об'єктами повинна підлягати моніторингу після першого півріччя і після всього року, починаючи з 2015 року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписи заступників Головного Коменданта Поліції

 

 

 

І-ий Заступник Головного Коменданта Поліції

 

 

 

Заступник Головного Коменданта Поліції

 

 

[Печатка з написом:]

 

Заступник Головного Коменданта Поліції

надінспектор Мірослав Шосслер

 

 

Заступник Головного Коменданта Поліції

 

[Печатка з написом:]

 

Заступник Головного Коменданта Поліції

надінспектор Войцєх Ольбрись

 

 

[1] Із закону про прокуратуру:

Стаття 10е. 1. Генеральний прокурор надає Голові Ради Міністрів не пізніше ніж до кінця першого кварталу наступного року звіт із річної діяльності прокуратури. 2. Міністр юстиції подає письмово свій відгук щодо звіту Генерального Прокурора.

[2] Із закону про прокуратуру:

                Стаття 29. 1. Вказівки Генерального прокурора у сфері досудового розслідування є обов'язковими для всіх органів, уповноважених вести досудове розслідування.

                2. Видані міністрами нормативні акти, що стосуються досудового розслідування, повинні попередньо узгоджуватися з Генеральним прокурором, а нормативні акти, видані воєводою – повинні попередньо узгоджуватись з прокурором області.

                3. Міністри, які наглядають за органами, уповноваженими вести досудове розслідування, зобов'язані надати Генеральному прокуророві щорічну інформацію щодо діяльності цих органів у сфері досудового розслідування.

                4. Воєводи зобов'язані надавати інформацію, про яку йшлося в пункті 3, відповідним обласним прокурорам.

                5. Інформація, про яку йдеться в пунктах 3 і 4, надається до кінця січня наступного року.

                Стаття 30. 1. Генеральний прокурор може звернутися до головних і центральних органів державної адміністрації з вимогою вжити заходів з метою покращення діяльності підлеглих їм органів у сфері досудового розслідування.

                2. Повноваження, визначені в пункті 1, надаються відповідно обласним і районним прокурорам у відношенні до воєвод і органів місцевого самоврядування.

                3. Орган, до якого звернувся прокурор, протягом 30-ти днів від дати отримання запитання зобов'язаний повідомити прокурора про вжиті заходи, згадані в пункті 1.

Поставити посилання у соцмережі