Національна громадська платформа
«Реформуємо МВС: прозорість та відповідальність»

Про Платформу » Регламент

РЕГЛАМЕНТ

Національної громадської платформи

«Реформуємо МВС: прозорість та відповідальність»

 

Преамбула

 

22 жовтня 2014 р., після обговорення на розширеному засіданні колегії МВС України, Кабінет Міністрів затвердив Стратегію розвитку органів внутрішніх справ та Концепцію першочергових заходів реформування МВС України. Прийняття цих програмних документів, розроблених експертами правозахисних організацій спільно з МВС України, вперше відкриває для громадянського суспільства перспективу довгострокової реформаторської діяльності правоохоронної сфери.

Стратегія розвитку ОВС України отримала позитивні відгуки європейських експертів, що дозволяє не лише розраховувати на фахову підтримку з боку міжнародних інституцій, але й вибудовувати узгоджену політику дій національного процесу реформаторських змін. Для успішного початку вбачається за необхідне здійснити низку важливих та виважених кроків - розробити робочий план з реалізації стратегії реформування, сформувати робочі групи за основними напрямками роботи, налагодити ефективну взаємодію між експертними середовищами, запровадити дієві процедури внутрішнього менеджменту.

Для реалізації викладеного обсягу завдань була заснована Національна громадська платформа «Реформуємо МВС: прозорість та відповідальність», основні засади діяльності якої регулюються цим Регламентом.

 

1.       Мета і завдання Платформи

 

1.1.         Національна громадська платформа «Реформуємо МВС: прозорість та відповідальність» створена як ініціатива експертного середовища з реалізації концептуальних засад розвитку правоохоронної системи України. Платформа не є юридичною особою.

1.2.         Платформа ставить за мету забезпечити сталий та прозорий процес реформування органів внутрішніх справ на чолі з МВС України, об’єднавши для цього експертів неурядових організацій, європейських та міжнародних інституцій, науковців академічних установ, представників державних органів влади та ветеранів правоохоронних структур, небайдужих громадян та творчу молодь. 

1.3.    Основними завданнями Платформи вбачаються:

 1. Імплементація міжнародних принципів розбудови системи ОВС.
 2. Експертний супровід діяльності МВС України.
 3. Моніторинг процесу реформування.
 4. Інформаційна підтримка реформаційних процесів.

 

2.                Участь у роботі Платформи

 

2.1.         Цільовими групами Платформи є представники органів влади, донорських та міжнародних організацій, активісти неурядових організацій, експерти фахових інституцій, політичний, дипломатичний, науковий корпус, громадяни, зацікавлені в кардинальному реформуванні правоохоронних органів.

2.2.         Членами Платформи можуть бути фізичні та юридичні особи, які поділяють її принципи і готові брати участь у виконанні програмних завдань. Для набуття членства на електронну адресу Координаційної ради спрямовується запит від юридичної або фізичної особи, в якому міститься довідкова інформація та контактні дані апліканта, а також побажання щодо роботи в конкретній тематичній групі. Після розгляду запита та оцінки експертного рівня апліканта Консультативна рада висловлює згоду або незгоду щодо набуття членства. У випадку позитивного рішення новий член Платформи включається до складу визначеної тематичної групи, отримуючи доступ до електронних ресурсів Платформи.

2.3.         Членство в Платформі не передбачає внесків чи надання матеріальних послуг, а участь у роботі Платформи здійснюється на безоплатній основі.

 

3.                Структура та порядок роботи Платформи

 

3.1.         Керівництво та планування поточної діяльності Платформи здійснюється Координаційною радою, сформованою на пропорційній основі з представників органів влади, міжнародних інституцій та національних неурядових організацій.

3.2.         Координаційна рада забезпечує стратегічний напрям управління процесом впровадження реформи МВС, а також координує власну діяльність із загальними засадами державного та міжвідомчого реформування, підтримуючи постійні зв’язки з органами влади, відповідальними за провадження реформ в Україні, донорськими та міжнародними організаціями. Зокрема, Координаційна рада:

3.2.1.  Погоджує зміст, цілі, результати та плани реалізації реформи на завершальному етапі фази запуску групи, включаючи визначення необхідних ресурсів.

3.2.2.  Здійснює моніторинг процесу реформування та його відповідність планам, включаючи загальний перегляд результатів за 12 місяців роботи.

3.2.3.  Консультує робочі групи щодо будь-яких істотних впроваджень або стратегічних рішень, які можуть вплинути на успішне здійснення процесу реформування.

3.2.4.  Приймає рішення з важливих питань і допомагає подолати перешкоди та/або труднощі, що виникають всередині організації, які ставлять під сумнів або перешкоджають успішному досягненню цілей реформування.

3.2.5.  Надає оцінку всім робочим групам та результатам їх діяльності;

3.2.6.  Погоджує будь-які суттєві правки або зміни в планах діяльності робочих груп, які можуть вплинути на загальну ефективність і сферу повноважень групи, її цілі і результати.

3.3.         Усі члени Координаційної ради отримують: плани роботи кожної робочої групи; копії звітів про результати роботи кожної робочої групи; короткі звіти керівників робочих груп (за запитом).

3.4.         До складу Координаційної ради входять:

-         міністр МВС (співголова);

-         голова Експертної ради при МВС (співголова);

-         перший заступник Міністра;

-         заступник міністра з питань євроінтеграції;

-         заступник голови Експертної ради при МВС;

-         представники міжнародних організацій.

3.5.         Засідання Координаційної ради відбувається не рідше одного разу на місяць.

3.6.         Для відкритого та широкого обговорення стратегічних напрямків та завдань реформування, планування діяльності та вирішення поточних проблем не рідше 1 разу на 3 місяці проводяться Відкриті збори, на які запрошуються члени Координаційної ради, керівники підрозділів МВС України, координатори робочих груп, представники громадянського суспільства та міжнародні експерти. Рішення Відкритих зборів є обов’язковими для розгляду Координаційною радою.

3.7.         Для виконання організаційно-розпорядчих функцій обирається Секретаріат, який:

 • надає Координаційній раді повну інформацію про хід реформування;
 • забезпечує виконання програмних функцій за допомогою розробки і застосування об'єктивних методик, що використовуються робочими групами з питань реформування;
 • здійснює координацію діяльності робочих груп з метою синхронізації результатів і ефективної співпраці;
 • збирає та аналізує проміжні звіти, складені керівниками робочих груп;
 • здійснює юридичний супровід з питань реформаційного законодавства та розпорядчих документів;
 • виконує роль контрольного органу для забезпечення відповідності співробітників МВС вимогам реформаційного процесу і в разі необхідності вживає відповідних дисциплінарних заходів;
 • повідомляє членів Координаційної ради про засідання, надає їм проекти порядку денного та протоколи засідань.

3.8.         Національна громадська платформа працює в рамках робочих груп, сформованих Координаційною радою відповідно до основних напрямків реформування МВС України.

3.8.1. Основними робочими групами Платформи є:

1.       Громадська експертиза діяльності МВС, аналіз сучасного стану органів і підрозділів.

2.       Оптимізація структури органів внутрішніх справ, нормативне забезпечення процесу реформування.

3.       Співпраця з органами місцевого самоврядування.

4.       Нова система показників роботи.

5.       Реформа відомчої освіти.

6.       Робота з персоналом, зміни в процедурах кадрової роботи.

7.       Розвиток засад community policing.

8.       Внутрішній контроль та протидія корупції, підвищення рівня прозорості та відповідальності.

9.       Інформаційна політика та PR.

3.8.2. Кількість та склад робочих груп змінюється залежно від потреб робочого процесу, зберігаючи в якості пріоритету гнучкість та ефективність Платформи в цілому.

 1. Кожна робоча група очолюється 2 координаторами (від МВС та громадських організацій), які мають повноваження приймати рішення та визначати конкретні завдання для членів підгруп, а також здатні планувати діяльність та контролювати хід виконання встановлених завдань.

3.9.         Діяльність робочих груп здійснюється за власними планами, узгодженими з планами інших робочих груп. Результати, висновки та пропозиції, підготовлені у групах, ухвалюються не менше ніж двома третинами членів робочих груп та спрямовуються до розгляду Координаційної ради разом із викладенням окремих позицій тих членів груп, які не погодилися з прийнятим рішенням.

3.9.1. Кожна робоча група може утворювати необхідну кількість робочих підгруп. Підгрупи комплектуються особами, які мають спеціальні знання у вузьких сферах діяльності ОВС, а також міжнародними експертами. У разі необхідності члени підгруп мають право давати завдання працівникам ОВС, які не є членами робочих груп, а також за власним вибором залучати до співпраці осіб, необхідних для виконання робочих завдань.

3.9.2. Засідання робочих груп проводяться щотижня та є відкритими для усіх бажаючих.

3.10.    Основним інформаційним каналом Платформи є веб-портал http://police-reform.org.

3.10.1.                    Пропозиції щодо роботи Платформи, індивідуальної та інституціональної участі в її діяльності приймаються за адресою [email protected]

3.11.    Засновниками Платформи є Харківська правозахисна група (ХПГ) та Центр досліджень правоохоронної діяльності (ЦДПД). Між МВС України та засновниками Платформи укладається угода про співробітництво, що передбачає взаємодію під час реалізації заходів реформування ОВС України обмін інформацією та спільне запровадження міжнародного досвіду в діяльність МВС України.

коментарі

Щоб розмістити повідомлення чи коментар на сайт, вам потрібно увійти під своїм логіном  »»
Ви також можете скористатись формою для коментарів від соціальних сетей