Національна громадська платформа
«Реформуємо МВС: прозорість та відповідальність»

версія для друку

Реформування відомчої освіти Міністерства внутрішніх справ України – успіх за професіоналами

12.02.2020
автор: Ярослав
ЮРІЙ ЖИДЕЦЬКИЙ
Львівський державний університет внутрішніх справ
кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник


Динамічні політичні, економічні, соціальні зміни в сучасній Україні потребують відповідних перетворень у системі внутрішніх справ. Відповідно до Стратегії розвитку України –2020 державної політики у сфері реформування системи правоохоронних органів є коригування мети, завдань та функцій діяльності правоохоронців. Основною метою реформування Міністерства внутрішніх справ є формування дієвого інституту правової держави, де захищаються права людини та створення державної інституції відповідно до європейських стандартів.
Важливим елементом позитивних змін у правоохоронних органах є реформування відомчої системи освіти Міністерства внутрішніх справ. У 2015 році було розроблено та затверджено Концепцію реформування освіти в МВС України. Міжнародним центром перспективних досліджень (МЦПД) проведено опитування експертів для визначення найсерйозніших перешкод у проведенні реформи освіти органів внутрішніх справ. На думку експертів найсерйознішою проблемою для реформування є непрофесійність виконавців. Реальна реформа потребує не лише зміни системи, але і зміни способу мислення виконавців реформи, реалізації нової філософії. Досвід і практика реформ освіти у багатьох країнах засвідчує, що успішна реформи здійснюється не менше 5-8 років (з постійним моніторингом і корекцією), а системні результати проявляються через 10-12 років.
Реформування відомчої системи освіти Міністерства внутрішніх справ потребує принципових змін в освітньому середовищі та належної професійної підготовки педагогічних працівників. Сьогодні потрібні педагогічні працівники, що володіють сучасними професійними здібностями та мають високі інтелектуальні й творчі можливості. Виклик часу покладає на систему освіти Міністерства внутрішніх справ нову відповідальність.
Досвід підготовки працівників поліції в Німеччині вказує на високі вимоги до дидактичної кваліфікації педагогічних працівників освітніх установ міністерства внутрішніх справ. Для роботи викладачем у вищій школі поліції необхідно здобути сертифікат навчального курсу «Професійні компетентності викладача вищої школи» та регулярно підтверджувати педагогічні здобутки. Для обміну педагогічним досвітом та інноваціями у 2016 р. було засновано дидактичне об’єднання викладачів університетів поліції Німеччини (DIDAktik). У США багато років діє асоціації педагогів та тренерів правоохоронних освітніх закладів (ILEETA). Щороку асоціація збирається на підсумкову конференцію де обирають кращих педагогів і тренерів з підготовки правоохоронців.
Сучасна освіта правоохоронних органів потребує широкого використання діалогічної стратегії міжособистісних впливів (партнерської взаємодії). Діалогічні відносини передбачають не лише взаємну повагу та співпрацю, а й готовність до критичного й дивергентного мислення. Від педагогічних працівників вимагається переходити від процесу передачі знань до формування активного середовища для здобуття компетенцій, від навчання до учіння, від методик навчання до опанування та презентацій сучасних освітніх методологій. Освіта правоохоронних органів як процес передання суми знань має поступитися місцем освіті здобуття компетентностей.
Важливо щоб педагогічні працівники не вводили курсантів у світ професії майбутнього правоохоронця, а влюбили їх в цей світ, відкрили незвичайні можливості для творчого усвідомлення та самореалізації. Організація навчання, як творчого процесу дає широкі можливості ініціативі курсантів, бо лише жагуче прагнення стати професіоналом, спрямованість на успіх робить людину професіоналом. Важливо щоб курсант не був споживачем знань, а став їх творцем, зі стороннього споглядача перетворився в активну діяльнісну особистість. Щоб професія правоохоронця не сприймалася для курсантів лише як сума технологічних прийомів і спосіб заробляння грошей, а стала його способом взаємовідношення з оточуючим світом, способом його активного буття. Щоденне, активне зацікавлення пізнання таємниць професії, здобуття мудрих законів життя та роботи, готовність перевірити цікаву думку в своїй діяльності, засвоїти її – ці риси є важливими для майбутнього працівника Національної поліції.
Ефективність підготовки сучасних правоохоронців в значній мірі залежить від сприятливого освітнього середовища. На підготовку рішучого, сміливого, культурного, інтелектуально-творчого, вольового працівника поліції для роботи в сучасних динамічних умовах значний вплив має кадровий потенціал освітніх закладів. Згідно синергетичного підходу у відкритих системах відбуваються каталітичні вузли – аналогічно з явищем автокаталізму, коли умовою отримання певної речовини в хімічних реакціях має бути участь у них самої цієї речовини, що спрямовує та підсилює реакцію. Яскрава, самобутня особистість педагога в навчальних закладах відіграє роль такого каталізатора, що є необхідною умовою розвитку, самоутвердження і самореалізації особистості працівника правоохоронних органів.

коментарі

Щоб розмістити повідомлення чи коментар на сайт, вам потрібно увійти під своїм логіном  »»
Ви також можете скористатись формою для коментарів від соціальних сетей