Національна громадська платформа
«Реформуємо МВС: прозорість та відповідальність»

версія для друку

Критерії оцінки роботи органів поліції окремих країн

01.06.2015
автор: Бугайчук К.Л., Харківський національний університет внутрішніх справ
 1. Великобританія

У Великобританії оцінка ефективності роботи поліцейських підрозділів входить у систему оцінки послуг, наданих населенню органами публічної влади. Вона базується на концепції «кращої вартості», запровадженої з середини 1990-х рр. Таким чином, основним критерієм ефективності роботи поліції є максимально ефективне використання коштів платників податків, витрачених на її утримання. Для визначення цього, використовується метод постановки цілей, виконання яких згодом відображається в індикаторах діяльності.

Слід зазначити, що поліцейським органам Великобританії притаманний високий рівень децентралізації, відповідно, більшість критеріїв оцінюють діяльність поліції на місцевому рівні. Окрім цього, вказані показники застосовуються, передусім, для оцінки та порівняння ефективності роботи територіальних підрозділів поліції (констебльств), і лише потім – для оцінки роботи поліцейських органів в цілому.

Так, офіційні індикатори ефективності діяльності поліції (Statutory Performance Indicators) в Англії та Уельсі мають наступний вигляд.

Номер індикатора

Опис

SPI 1a

Ступінь задоволеності жертв квартирних крадіжок, насильницьких злочинів, угонів автотранспорту, та дорожньо-транспортних пригод щодо:

Налагодження контакту з поліцією

SPI 1b

Заходів, вжитих поліцією

SPI 1c

Інформування щодо ходу розслідування

SPI 1d

Поводження персоналу з ними

SPI 1e

Загальної якості наданих послуг

SPI 2

Відсоток населення, задоволеного якістю роботи місцевої поліції (за даними British Crime Survey[1])

SPI 3a

Ступінь задоволеності загальною якістю наданих поліцією послуг жертвам інцидентів, пов’язаних з расизмом,

SPI 3b

Порівняння ступеня задоволеності загальною якістю наданих поліцією послуг особам європейського та неєвропейського походження

SPI 3c

Відсоток перевірок, що призвели до затримання, за етнічним походженням осіб, щодо яких проводились перевірки

SPI 3d

Етнічна структура жертв виявлених насильницьких дій

SPI 3e

Відсоток представників етнічних меншин, прийнятих на службу до поліції, у порівнянні з питомою вагою таких груп у складі економічно активного населення

SPI 3g

Відсоток жінок-офіцерів поліції

SPI 4a

Ризик злочинів проти особистості (за даними British Crime Survey)

SPI 4b

Ризик злочинів проти дому та сім’ї (за даними British Crime Survey)

SPI 5a

Квартирні крадіжки на 1000 домоволодінь

SPI 5b

Насильницькі злочини на 1000 населення

SPI 5c

Грабежі на 1000 осіб

SPI 5e

Злочини, небезпечні для життя, та злочини із застосуванням вогнепальної зброї на 1000 осіб

SPI 5d

Угони автотранспорту на 1000 осіб

SPI 5f

Корисливі злочини на 1000 осіб (включаючи: квартирні крадіжки, пограбування та угони автотранспорту)

SPI 6a

Кількість зареєстрованих правопорушень, пов’язаних із володінням марихуаною, за якими були вжиті заходи адміністративного примусу або справи по яким були передані до суду, і за якими був винесене рішення про притягнення до відповідальності

SPI 6b

Відсоток зареєстрованих правопорушень, за якими були вжиті заходи адміністративного примусу або справи по яким були передані до суду

SPI 8a

Відсоток інцидентів, пов’язаних з домашнім насильством, за результатами яких був проведений арешт

SPI 8c

Сума грошових штрафів та вартість конфіскованого майна на 1000 осіб

SPI 9a i

Кількість людей, які померли протягом 30 днів після того, як стали жертвами дорожньо-транспортних пригод, та людей, які отримали внаслідок них тяжкі тілесні ушкодження

SPI 9a ii

У т.ч., на 100 млн. кілометрів, які проїхали автомобілі

SPI 10a

Рівень побоювання злочинності ((за даними British Crime Survey)

SPI 10b

Сприйняття місцевим населенням антисоціальної поведінки (за даними British Crime Survey)

SPI 10c

Сприйняття місцевим населенням рівня споживання наркотиків та торгівлі ними (за даними British Crime Survey)

SPI 11a

Відсоток часу, який офіцери поліції провели на активній службі

 

SPI13a

Середня тривалість робочого часу, пропущеного внаслідок хвороби протягом року, на 1 офіцера поліції

SPI13b

Середня тривалість робочого часу, пропущеного внаслідок хвороби протягом року, на 1 працівника поліції

 

 1. Шотландія

Шотландія використовує трохи інший набір показників для оцінки ефективності поліції, який ще більше орієнтований на постановку та подальше виконання цілей – Шотландську систему оцінки ефективності поліцейської роботи (Scottish Policing Performance Framework, SPPF)[2]. Вона включає чотири напрями оцінки:

 • якість наданих послуг;
 • відчуття захищеності та безпека громади;
 • кримінальне правосуддя та боротьба зі злочинністю;
 • ефективність управління та діяльності.

Для кожної групи показників визначені стратегічні цілі (High Level Objectives), а їх виконання оцінюється за трьома групами показників: затрачені ресурси (Inputs), заходами, що були вжиті (Activities) та результати вжитих заходів (Outputs).

 

Наприклад, у 2011/2012 роках система показників мала такий вигляд:

Напрями

Стратегічні цілі

Групи показників

Показники

Якість наданих послуг

Підвищення рівня задоволеності громадськості якістю наданих послуг.

Підвищення довіри населення до поліції.

Результати діяльності

- кількість скарг щодо дій офіцерів та працівників поліції;

- кількість скарг щодо якості обслуговування;

- ступінь задоволеності наданими послугами;

- ступінь довіри населення до поліції.

Вжиті заходи

- відсоток дзвінків на номер 999[3], на які оператор відповів протягом 10 секунд;

- час, який знадобився для того, щоб відреагувати на екстрені інциденти;

- дії поліцейських підрозділів щодо дзвінків, які не носили екстреного характеру.

Відчуття захищеності та безпека громади

Сприяння створенню безпечніших громад.

Підтримка та відновлення громадського порядку.

Ефективність розслідування злочинів.

Сприяння зниженню рівня злочинності.

Сприяння підвищенню відчуття безпеки

Результати діяльності

- кількість зареєстрованих злочинів та правопорушень, відсоток їх розкриття;

- кількість зареєстрованих інцидентів, пов’язаних з расизмом, злочинів та правопорушень, вчинених на ґрунті расової ненависті, відсоток їх розкриття;

- кількість зареєстрованих злочинів та правопорушень, пов’язаних з антигромадською поведінкою, відсоток їх розкриття;

- рівень зареєстрованих злочинів, вчинених неповнолітніми та молоддю;

- кількість осіб, які загинули або зазнали тілесних ушкоджень внаслідок дорожньо-транспортних пригод;

- кількість правопорушників, які проходили міжвідомчу програму захисту громадськості (програма по роботі з особами, що вчинили злочини на сексуальному підґрунті), та були повторно засуджені або порушили умови проходження програми;

- суспільне сприйняття загального рівня злочинності у місцевості;

- рівень віктимізації за злочинами проти особистості, дому та родини;

- рівень злочинів проти особистості, дому та родини та відсоток повідомлень поліції про них.

Вжиті заходи

- рівень надання послуг судово-медичного характеру

Залучені ресурси

- кількість спеціальних констеблів (допоміжний персонал поліції, що виконує свої обов’язки на громадських засадах) та час їх перебування на службі.

Кримінальне правосуддя та боротьба зі злочинністю

Сприяння функціонуванню ефективної та доступної для громадян системи кримінальної юстиції.

Сприяння забезпеченню національної безпеки.

Протидія організованій злочинності.

Результати діяльності

- відсоток кримінальних справ, вирішених протягом 26 тижнів;

- загальний рівень повторного засудження.

Вжиті заходи

- кількість та відсоток матеріалів справ, переданих до прокуратури протягом 28 календарних днів;

- кількість та відсоток матеріалів справ, переданих органу ювенальної юстиції протягом 14 календарних днів;

- кількість осіб, матеріали щодо яких передані до прокуратури, щодо яких кримінальне переслідування не було застосоване;

- кількість осіб, матеріали щодо яких передані до органу ювенальної юстиції, щодо яких кримінальне переслідування не було застосоване;

- загальна маса вилучених важких наркотиків, кількість зареєстрованих правопорушень, пов’язаних з поширенням наркотиків та їх володінням з метою поширення;

- застосування органами поліції заходів прямого впливу;

- вартість заморожених активів злочинного походження;

- рівень консультацій щодо протидії тероризму, наданих громадам.

Ефективність управління та діяльності

Ефективне управління ресурсами.

Етичне, відповідальне та прозоре виконання поліцейських обов’язків.

Результати діяльності

- обсяг коштів, заощаджених підрозділами поліції;

- обсяг коштів, заощаджених Шотландським управлінням поліцейських служб

Вжиті заходи

- питома вага робочого часу, пропущеного внаслідок хвороби;

- плинність кадрів серед офіцерів та працівників поліції;

- відсоток заробітної плати, виплаченої за роботу понаднормово;

- ефективність підготовки, наданої Шотландським коледжем поліції. 

 

Залучені ресурси

- кількість працівників та офіцерів поліції;

- етнічний, статевий склад кадрів, відсоток осіб з особливими потребами;

- затрати на заробітну плату, основні та оборотні засоби;

- затрати на роботу поліцію на одного громадянина;

- витрати Шотландського управління поліцейських служб.

 

Заявлені поліцейськими органами показники підлягають аудиторській перевірці з боку спеціально уповноваженого державного органу.

Іншим напрямом оцінки роботи поліцейських підрозділів є дослідження громадської думки про їх діяльність. Найбільш масштабним та авторитетним було Британське обстеження злочинності (з 2012 року – Обстеження злочинності для Англії та Уельсу, у Шотландії проводиться окреме дослідження, Шотландське обстеження злочинності та правосуддя, у Північній Ірландії – Обстеження злочинності у Північній Ірландії). Основним завданням даних обстежень є доповнення офіційної статистики поліції шляхом опитування громадян про злочини, які стали їм відомі або жертвами яких вони стали протягом звітного періоду. Передусім, це дозволяє виявити інформацію про злочини, про які з різних причин поліція не була повідомлена. Окрім цього, досліджується особиста думка громадян щодо ефективності роботи поліції, оцінка ними ризику стати жертвами злочину, ступінь побоювань щодо злочинності тощо. Дані обстежень використовуються і при оцінці роботи поліцейської роботи в рамках офіційних індикаторів ефективності діяльності поліції.

 1. Канада

Критерії, що застосовуються для оцінки діяльності поліції у Канаді, відображають її більш централізовану структуру порівняно з поліцейськими органами Великобританії. Разом з цим, у цій країні для оцінки діяльності поліції також використовується підхід, заснований на визначенні ступеня досягнення поставлених цілей. При цьому, цілі, які висуваються, носять загальний характер та визначаються відповідно до пріоритетів діяльності правоохоронних органів. У зв’язку з цим, порівняно з системою оцінки поліції у Великобританії, кількість індикаторів відносно невелика. Іншою характерною рисою є значна роль соціологічних опитувань у визначенні ефективності діяльності поліції.

Система ключових індикаторів досягнення стратегічних пріоритетних цілей (Strategic Priorities Key Performance Indicators) для 2012-2013 років виглядає наступним чином[4].

 

Стратегічні пріоритети

Опис

Ключові індикатори досягнення цілей

Тяжкі та організовані злочини

Через здійснення правоохоронної діяльності, підвищення інформованості населення та освітні заходи поліція має знизити шкідливий вплив злочинності на добробут канадців та громад, у яких вони живуть

Кількість розслідувань, прямо пов’язаних з організованими злочинними групами, визнаними на поточний час особливо небезпечними

Відсоток розслідувань щодо діяльності організованих злочинних груп, визнаних особливо небезпечними, визнаних небезпечними на загальнонаціональному та провінційному рівні, які призвели до висунення обвинувачень проти основних підозрюваних

Національна безпека

Ефективно відповісти на загрози безпеці Канади шляхом попередження, виявлення, розслідування та протидії злочинам, що загрожують національній безпеці

Відсоток респондентів, які погоджуються зі значним внеском поліції у зниження рівня терористичної діяльності в Канаді та за кордоном

Кількість інцидентів, які несуть загрозу національній безпеці та національним інтересам Канади

Кількість припинених поліцією дій груп та окремих осіб, що здійснюють терористичну діяльність або іншу діяльність, що може становити небезпеку національний безпеці в Канаді та закордоном

Економічна безпека

Поліція має фокусуватись на попередженні, виявленні та припиненні злочинної діяльності, що негативно впливає на канадську економіку; підвищувати інформованість про злочини, що негативно впливають на канадську економіку; інформувати канадців про те, як не стати жертвами економічних злочинів

Відсоток канадців, які погоджуються з тим, що поліція знижує рівень економічної злочинності

Громади аборигенів

Ефективно сприяти добробуту та безпеці громад аборигенів через застосування інклюзивного та культурно-компетентного підходу

Відсоток респондентів, які погоджуються з тим, що поліція сприяє розбудові безпечніших та здоровіших громад аборигенів

Молодь

Поліція має впровадити ефективні, системні, стійкі, довгострокові заходи, спрямовані на протидію залученню молоді до злочинної діяльності та її віктимізації

Відсоток респондентів, які погоджуються з тим, що поліція попереджує та знижує участь молоді у злочинній діяльності

 

Більш детальна оцінка роботи поліції проводиться при підготовці доповіді про ефективність діяльності департаменту, який є частиною звітування органів виконавчої влади Канади про результати своєї діяльності[5]. Оцінка відбувається як за ступенем досягнення зазначених вище стратегічних цілей, так і ефективність програмних заходів поліції (поліцейські операції, послуги правоохоронних органів, міжнародні операції, заходи щодо збереження культурної спадщини канадської поліції, матеріальне забезпечення працівників поліції, управління поліцією). При цьому, застосовуються передусім аналітичні показники.

 1. Франція

У Франції показники діяльності поліції визначаються основними завданнями, висуненими перед нею. У 2012 році вони були сформульовані наступним чином[6].

1. Зниження небезпеки.

Індикатори:

 • зміна кількості злочинів та правопорушень проти власності, розслідування яких відноситься до компетенції поліції;
 • зміна кількості умисних злочинів та правопорушень проти здоров’я, розслідування яких відноситься до компетенції поліції;
 • зміна кількості корупційних, економічних та фінансових злочинів і правопорушень, розслідування яких відноситься до компетенції поліції;
 • зміна рівня ефективності загального нагляду з попередження пошкодження майна;
 • рівень залучення персоналу до активної служби;
 • середній час реагування на повідомлення про правопорушення у нічний час.

2. Оптимізація використання мобільних сил.

Індикатори:

 • індекс ефективності використання республіканських полків безпеки (спеціальні підрозділи французької поліції) при забезпеченні загальної безпеки;
 • індекс доступності сил забезпечення громадського порядку.

3. Підвищення ефективності забезпечення безпеки дорожнього руху.

Індикатори:

 • кількість дорожньо-транспортних пригод, а також осіб, які загинули або дістали поранень внаслідок них;
 • відношення кількості перевірок водіїв на вживання алкоголю до кількості дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних з керуванням транспортними засобами у нетверезому стані;
 • відношення кількості перевірок водіїв на вживання наркотичних засобів до кількості дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних з керуванням транспортними засобами у стані наркотичного сп’яніння.
 • індекс ефективності заходів з контролю швидкості руху на аварійно-небезпечних ділянках.

4. Підвищення рівня виявлення злочинів та правопорушень.

Індикатори:

 • деталізована кількість виявлених злочинів (за видами);
 • кількість виявлених на місці злочину відбитків пальців, допустимих в якості доказів;
 • кількість осіб, підозрюваних у злочинах, інформація про яких передана до Національного архіву генетичних відбитків.

5. Оптимізація використання ресурсів.

Індикатори:

 • рівень забезпечення транспортними засобами;
 • рівень проходження підготовки за пріоритетними напрямами.

Як і в Канаді, загальні показники оцінки поліції у Франції не охоплюють всіх сфер її діяльності, а зачіпають лише ті, які визначені найбільш пріоритетними.

Окрім цього, ефективність діяльності поліцейських підрозділів за різними напрямами (забезпечення безпеки дорожнього руху, попередження правопорушень тощо) періодично оцінюється в рамках тематичних доповідей Генеральної інспекції адміністрації. Разом з цим, такі доповіді, як правило, фокусуються не на діяльності окремого органу державної влади, а на ефективності діяльності за визначеним напрямом в цілому.

Зазначені критерії оцінки діяльності застосовуються, перед усім, в системі бюджетного контролю з метою визначення ефективності використання фінансових коштів: завдання та індикатори їх виміру визначаються при підготовці проекту бюджету, їх вимір здійснюється в процесі звітування про виконання бюджету.

 1. Російська Федерація

У Росії порядок оцінювання діяльності органів поліції регламентується наказом МВС Російської Федерації від 26 грудня 2011 року № 1310 «Питання оцінки діяльності територіальних органів Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації». Відповідно до нього, оцінка діяльності органів внутрішніх справ базується на трьох ключових елементах: оцінка за відомчими показниками (відомча оцінка); оцінка за результатами дослідження громадської думки; оцінка ефективності діяльності територіальних органів МВС РФ у ході інспекторських, контрольних, цільових та інших виїздів, дослідження інформаційно-аналітичних матеріалів, отриманих в рамках здійснення зонального контролю (інспекційна оцінка).

Відомча оцінка здійснюється на базі наступних показників.

 

№ з/п

Показники

Коефіцієнт значимості

Характеристика показника

1.

Ефективність забезпечення законності при прийомі та реєстрації повідомлень про злочини

1.1.

Співвідношення кількості укритих від обліку злочинів, виявлених прокурорами (Р1), до долі укритих від обліку злочинів, виявлених працівниками міністерств внутрішніх справ по республіках, головним управлінням, управлінням Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації по іншим суб’єктам Російської Федерації; у загальній кількості виявлених укритих від обліку злочинів (Р2)

1

Негативний

2.

Ефективність розслідування злочинів

2.1.

Кількість попередньо розслідуваних тяжких та особливо тяжких злочинів загальнокримінальної спрямованості у розрахунку на 100 одиниць штатної чисельності територіального органу МВС Росії

3

Позитивний

2.2.

Кількість попередньо розслідуваних злочинів минулих років у розрахунку на 100 одиниць штатної чисельності поліції та слідчих підрозділів

1

Позитивний

2.3.

Доля тяжких та особливо тяжких злочинів проти особистості, кримінальні справи за якими призупинені за пп. 1-3 ч. 1 ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації, від загального числа злочинів даної категорії, за якими прийнято рішення

3

Негативний

2.4.

Доля злочинів проти власності, кримінальні справи за якими призупинені за пп. 1-3 ч. 1 ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації, від загального числа злочинів даної категорії, за якими прийнято рішення

2

Негативний

2.5.

Кількість осіб, кримінальні справи щодо яких направлені до суду за тяжкими та особливо тяжкими злочинами економічного спрямованості, у розрахунку на 100 одиниць штатної чисельності підрозділів з економічної безпеки та протидії корупції

2

Позитивний

2.6.

Кількість осіб, кримінальні справи щодо яких направлені до суду за тяжкими та особливо тяжкими злочинами корупційної спрямованості, у розрахунку на 100 одиниць штатної чисельності підрозділів з економічної безпеки та протидії корупції

2

Позитивний

2.7.

Кількість попередньо розслідуваних злочинів (з числа виявлених територіальним органом МВС Росії), учинених у складі організованих груп та злочинних співтовариств, особи за якими встановлені працівниками поліції, у розрахунку на 100 одиниць штатної чисельності підрозділів поліції

1

Позитивний

2.8.

Кількість учасників організованих груп і злочинних співтовариств (з числа виявлених територіальним органом МВС Росії), кримінальні справи щодо яких направлені до суду, у розрахунку на 100 одиниць штатної чисельності підрозділів поліції

1

Позитивний

2.9.

Кількість попередньо розслідуваних злочинів (з числа виявлених територіальним органом МВС Росії), пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів, сильнодіючих речовин, у розрахунку на 100 одиниць штатної чисельності підрозділів поліції

1

Позитивний

2.10.

Кількість попередньо розслідуваних злочинів (з числа виявлених територіальним органом МВС Росії), пов’язаних з незаконним обігом вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин, у розрахунку на 100 одиниць штатної чисельності підрозділів поліції

1

Позитивний

3.

Ефективність попередження та припинення злочинів

3.1.

Кількість попередньо розслідуваних злочинів за ст.ст. 112, 115, 116,117, 119, 150, 151, 156, ч.ч. 1, 2 ст. 213, 232, 241 Кримінального кодексу Російської Федерації (з числа виявлених територіальним органом МВС Росії), у розрахунку на 100 одиниць штатної чисельності підрозділів поліції та слідчих підрозділів

1

Позитивний

3.2.

Кількість неповнолітніх, що скоїли злочин, у розрахунку на тисячу неповнолітніх віком 14-17 років

1

Негативний

3.3.

Кількість тяжких та особливо тяжких злочинів, скоєних на побутовому ґрунті, у розрахунку на 100 тисяч населення

1

Негативний

3.4.

Кількість злочинів, скоєних у громадських місцях, пов’язаних з загрозою життю, здоров’ю та майну громадян, хуліганством, у розрахунку на 100 тисяч населення

1

Негативний

3.5.

Доля осіб, що перебувають під адміністративним наглядом, що скоїли злочини (за виключенням осіб, які скоїли злочини, які були ініціативно виявлені працівниками поліції, передбачені ст.ст. 112, 115, 116, 117, 119, 150, 151, 156, ч.ч. 1, 2
ст. 213, 232, 241, 314.1 Кримінального кодексу Російської Федерації), від загальної кількості осіб, що перебувають під адміністративним наглядом

1

Негативний

4.

Якість розслідування кримінальних справ

4.1.

Доля кримінальних справ, які були повернені прокурором для додаткового слідства або дізнання та судом у порядку ст. 237 Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації, від числа справ, направлених прокурору з обвинувальним висновком або актом, постановою про застосування примусових заходів медичного характеру слідчими та дізнавачами територіального органу МВС Росії

2

Негативний

4.2

Кількість виправданих та осіб, справи щодо яких припинені судом за відсутністю події складу злочину, а також кримінальне переслідування припинене за непричетністю, у розрахунку на 1000 обвинувачених за направленими до суду справами слідчими та дізнавачами територіального органу МВС Росії

2

Негативний

5.

Ефективність відшкодування шкоди

5.1.

Доля відшкодованої шкоди від загального об’єму завданої шкоди за попередньо розслідуваними справами загальнокримінальної спрямованості

1

Позитивний

6.

Ефективність виконання законодавства про адміністративні правопорушення

6.1.

Кількість скасованих за протестами або оскарженнями постанов за справами про адміністративні правопорушення, передбаченими Кодексом Російської Федерації про адміністративні правопорушення, у розрахунку на 10 тисяч складених адміністративних матеріалів

1

Негативний

7.

Ефективність роботи по забезпеченню безпеки дорожнього руху

7.1.

Кількість загиблих у дорожньо-транспортних пригодах

2

Негативний

 

Для проведення відомчої оцінки територіальні підрозділи МВС Росії поділені на 6 груп в залежності від кількості населення суб’єктів федерації, які ними обслуговуються. Робота територіальних підрозділів оцінюється позитивно, якщо вона дорівнює або більша за середній показник по групі.

Громадська думка про роботу підрозділів оцінюється на основі використання позавідомчих джерел соціологічної інформації. Самі дослідження проводяться незалежними соціологічними організаціями на підставі замовлення МВС Росії.

Проведення комплексної оцінки на базі всіх трьох напрямів покладено на Експертну раду МВС Росії, до складу якої входить керівництво Міністерства, а також представники Головного інформаційно-аналітичного центру МВС Росії та Експертно-криміналістичного центру МВС Росії.

Отже, аналіз досвіду оцінки діяльності поліції у розвинених країнах дозволяє виділити наступні тенденції, що домінують у цій сфері:

 • використання методу планування та оцінки досягнення цілей для визначення ефективності діяльності поліцейських підрозділів;
 • фокусування уваги на напрямах діяльності поліції, які визнані у даній країні пріоритетними, замість спроб охопити всі сфері діяльності поліцейських підрозділів;
 • підхід до діяльності поліції як до набору певних послуг, що надаються населенню;
 • врахування при оцінці роботи поліції ефективності та доцільності використання наданого їй фінансування
 • використання у процесі оцінки діяльності поліцейських органів даних відомчої статистики та даних соціологічних опитувань.

Враховуючи вищевикладене, вважаємо доцільним:

 • при створенні системи оцінки роботи ОВС, насамперед, врахувати думку керівників та працівників низових ланок системи МВС України, шляхом проведення анонімного незалежного опитування стосовно службового навантаження, наявних проблем у оперативно-службової діяльності, що впливає на ефективність роботи конкретної служби;
 • створити при МВС України експертну Раду щодо моніторингу системи оцінки органів внутрішніх справ України. До основного завдання цієї Ради буде належати формування підсумкової комплексної оцінки оперативно-службової діяльності органів МВС України на підставі статистичних показників, внутрішньої та зовнішньої оцінки діяльності ОВС, що будуть здійснюватися на підставі незалежних соціологічних опитувань, здійснення оптимізації системи оцінки роботи ОВС України на підставі пропозиції представників органів та підрозділів ОВС, органів державної влади та місцевого самоврядування, а також громадян та їх об’єднань.

 

 


[1] Це дослідження проводиться незалежними соціологічними службами на замовлення МВС Великобританії

[2] Scottish Policing Performance Framework 2011/2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/254432/0116709.pdf

[3] Телефонний номер виклику екстреної допомоги у Великобританії

[4] Royal Canadian Mounted Police / Gendarmerie royale du Canada. Key Performance Indicators. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rcmp-grc.gc.ca/rpp/2012-2013/kpi-irc-eng.htm

[5] Royal Canadian Mounted Police / Gendarmerie royale du Canada. Royal Canadian Mounted Police Departmental Performance Report 2011-12. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rcmp-grc.gc.ca/dpr-rmr/2011-2012/dpr-rmr-eng.htm#s1.3

[6] République française. Mission ministérielle. Projets annuels de performances. annexe au projet de loi de finances pour 2013. Sécurité. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/farandole/2013/pap/pdf/PAP2013_BG_Securite.pdf

Поставити посилання у соцмережі


коментарі

Щоб розмістити повідомлення чи коментар на сайт, вам потрібно увійти під своїм логіном  »»
Ви також можете скористатись формою для коментарів від соціальних сетей