Національна громадська платформа
«Реформуємо МВС: прозорість та відповідальність»

версія для друку

Система підготовки поліцейських у США

24.07.2015
автор: Андрій Савченко

Загальні положення

За сучасних умов у Сполучених Штатах Америки (США) досить успішно функціонує одна з найбільш складних за своєю структурою поліцейських систем. Для неї характерна різноманітність організаційно-правових форм, що зумовлюється особливостями історичного розвитку, правовою системою англо-американського типу, а також федеративним державним устроєм. Поліцейські сили діють на федеральному (ФБР), штатному, місцевому (у містах, графствах та інших муніципальних одиницях) рівнях. Існують органи поліції і в окремих міністерствах та відомствах: міністерстві фінансів, митній службі, службі внутрішніх доходів, федеральних органах контролю за банками та інших, а також приватна поліція.

Усе це накладає свою специфіку на підготовку кадрів поліції, котра здійснюється в навчальних закладах, що традиційно мають назву поліцейських академій. Зокрема, Федеральне бюро розслідувань (ФБР) має власну систему підготовки кадрів – від низки академій та університетських факультетів і коледжів до короткотермінових курсів. Правоохоронні (поліцейські) кадри готуються діяти в умовах жорсткого контролю з боку спеціальних агентств, відповідальних за законність і гласність в роботі правоохоронних органів, виконавчих органів, суддів, прокуратури, адвокатури, бюро присяжних. Це вимагає особливого професіоналізму, а також високих особистих моральних якостей.

Поліція США, як правило, власної бази підготовки кадрів не має, та намагається передусім рекрутувати фахівців, які отримали відповідну освіту в коледжах або університетах. Широку мережу поліцейських академій в якості такої бази розглядати не можна, оскільки структурно вони не входять до поліцейського департаменту, є організаційно та фінансово самостійними, будучи всього лише своєрідними центрами первинної підготовки цивільних фахівців з тим, щоб вони могли отримати ліцензію на право здійснення поліцейської діяльності.

У США поліцейські навчальні заклади існують як самостійні (Академія ФБР, Центр навчання у Глінко) або на базі цивільних університетів. Загалом перші поліцейські школи виникли саме на базі цивільних університетів.

Головна проблема здійснення управління підготовкою кадрів у США полягає в децентралізованій системі та існуванні багатьох юрисдикцій: муніципальної; окружної; штату; федеральної. У зв’язку з цим навчальні заклади знаходяться під управлінням відповідних органів, орієнтованих на обслуговування певних територій.

Істотною особливістю системи підготовки поліцейських у США є наявність численних приватних і державних центрів підготовки. Один з найбільших федеральних центрів з підготовки кадрів для правоохоронних органів знаходиться в штаті Джорджія (графство Глінко). Ще у 1970 році уряд США прийняв рішення про створення замість численних невеликих навчальних закладів з підготовки кадрів для різних урядових органів одного потужного навчального центру. У теперішній час це один з найбільших навчальних закладів США, що здійснює підготовку на короткострокових курсах (до 18 місяців) фахівців більше 70 правоохоронних відомств.

Одночасно тут може навчатися до 2,3 тисяч осіб. Вступники до Центру навчання вже повинні мати певний рівень освіти, оскільки деякі федеральні служби приймають на роботу осіб, які мають ступені бакалавра або навіть магістра. Центр управляється колегією директорів. У ньому постійно перебувають представники правоохоронних органів США (замовники), які здійснюють зв’язок між навчальним закладом та відповідним відомством, беруть участь у вдосконаленні навчальних програм та проведення заліків. Фінансування Центру здійснює Конгрес США.

Навчання в Центрі максимально орієнтоване на підготовку фахівців до майбутньої професійної діяльності. Загалом Центр дає базові знання, відтак після його закінчення багато випускників проходять додаткове навчання за місцем служби.

В якості позитивного досвіду в системі професійної освіти можна відзначити випуск в США спеціального бюлетеня з підготовки та перепідготовки співробітників правоохоронних органів. Бюлетень інформує про зміни у законодавстві, про новели в методиці роботи, аналізує різні концепції розвитку поліції тощо.

Відбір кандидатів на роботу чи навчання у поліції

У кожному з правоохоронних відомств США існує своя система відбору, обумовлена специфікою діяльності, відомчими вимогами тощо. Водночас у ній дуже багато спільного. Завдання відбору – вибрати найбільш гідних кандидатів, які за своїми особистісними та моральними якостями, освітнім рівнем, фізичними та медичними показниками зможуть ефективно виконувати складні функціональні обов’язки щодо забезпечення правопорядку в країні, в конкретному штаті або окрузі.

Більшість поліцейських органів США приймає на службу кандидатів, які мають середню або вищу освіту. У небагатьох департаментах поліції встановлені вимоги вищої освіти для співробітників (зокрема, за даними Департаменту юстиції США, тільки в 1 % департаментів при прийомі на службу потрібно диплом про вищу чотирирічну освіту, в 7 % агентств необхідний диплом дворічної вищої освіти, в 4 %  – почати навчання в коледжі, та у 86 % – атестат про середню освіту). Більше того, кандидати на роботу в поліцію зобов’язані закінчити курси з якої-небудь з наступних дисциплін: правозастосування; відправлення правосуддя; психологія; адвокатура; історія Америки; громадське управління; англійська мова; правові відносини; соціологія; торгове право. У ряді великих міст США практикується стажування в поліції юнаків, які закінчили школу і бажають, після досягнення 21-річного віку, вступити на поліцейську службу. З цією категорією заняття проводять, як правило, досвідчені інструктори. Підготовка включає в себе заняття за Конституцією і громадянськими правами, законами штатів і постановами муніципальних органів, положеннями з розслідування нещасних випадків тощо. Практикується патрулювання, регулювання руху, навчання володінню вогнепальною зброєю, прийомам особистої безпеки, правилам поведінки в екстремальних ситуаціях.

Система професійної підготовки кадрів правоохоронних органів щільно взаємопов’язана з системою відбору – рекрутінгом кадрів. Однією з характерних особливостей системи рекрутінгу кадрів в правоохоронних органах є високий конкурс. Зумовлено це тим, що професія поліцейського або співробітника федерального правоохоронного агентства в США є високопрестижною і добре оплачуваною. Конкурс на місце у великому поліцейському департаменті становить 20-40 осіб. А в такому авторитетному агентстві, як ФБР, конкурс може доходити до декількох сотень чоловік на одне місце. Основними методами професійного відбору на роботу і навчання є: аналіз документів кандидата; селекційні інтерв’ю; біографічне опитування; психологічне тестування; центри оцінки. Більше того, у системі підготовки поліцейських кадрів США враховані й питання запобігання корупції та недопущення конфлікту інтересів (зокрема, розроблені довідники з питань етики, принципи етичної поведінки, стандарти етичної поведінки для службовців органів виконавчої гілки влади).

Підготовка співробітників ФБР (нових агентів)

 Підготовка кадрів для ФБР здійснюється в Академії ФБР (м Куантіко, штат Вірджинія). При підготовці нових агентів ФБР, вони набувають знань, які стануть їм у нагоді для того, щоб в майбутньому розпочати ефективну правоохоронну діяльність в якості федеральних агентів і слідчих.

Загальними вимогами при відборі кандидатів є: 1) американське громадянство або громадянство Північних Маріанських островів; 2) вік від 23 до 37 років;            3)  освітній рівень – вища чотирирічна освіта в коледжі чи університеті (ступінь бакалавра); 4) три роки професійного досвіду роботи; 5) наявність дійсних водійських прав.

Сам процес професійного відбору до лав ФБР здійснюється протягом семи етапів:

1. Подача онлайн-заяви в регіональний офіс ФБР і його розгляд.

Кандидат повинен подати в режимі онлайн (через мережу Інтернет) заяву до регіонального офісу ФБР за місцем проживання, навчання або роботи, де воно буде розглянуто відповідальними співробітниками нарівні з іншими кандидатами. Кандидати, які найбільш задовольняють вимогам ФБР, допускаються до наступного етапу відбору.

2. Тестування (фаза I).

Перша фаза тестування складається з батареї письмових тестів. Його завдання – оцінка навичок і здібностей критичного мислення кандидата. Тестування включає три тести: біографічний тест; тест логічного мислення; тест ситуативних суджень.

Біографічний тест оцінює ініціативність і мотивацію кандидата, критичне мислення та інформаційні судження, прийняття рішень, підтримання позитивного іміджу тощо. Тест логічного мислення визначає здатність оцінювати інформацію, робити правильні судження та приймати правильні рішення. Тест ситуативних суджень оцінює організаторські та комунікативні здібності, здатність пристосовуватися до мінливих ситуацій і т.п.

Кандидати, які вказали в онлайн-заяві спеціалізований досвід (наприклад, володіння іноземною мовою), можуть бути також додатково протестовані в цій галузі.

3. Тестування (фаза II).

До другої фази тестування допускаються кандидати, які успішно пройшли першу фазу.

Друга фаза тестування складається з двох тестів: структуроване інтерв’ю;  письмова вправа.

Структуроване інтерв’ю складається з 13 стандартних запитань і здійснюється в стандартному форматі. Інтерв’ю проводить група з трьох спеціальних агентів і займає приблизно одну годину. Ці агенти пройшли спеціальне навчання з проведення структурованого інтерв’ю та оцінки кандидатів на його основі. Інтерв’юери нічого не знають про кандидатів, крім їхніх імен. Як додатковий захід з контролю якості проведення інтерв’ю використовується аудіозапис ходу його проведення. У процесі інтерв’ю оцінюються вербальні та комунікативні навички кандидата, його мотивація, здатність до оцінки інформації, прийняття рішення тощо.

Під час виконання письмової вправи кандидати повинні підготувати письмовий звіт, заснований на матеріалах, наданих керівником тестування. На його виконання дається півтори години. Тут оцінюється здатність кандидата спілкуватися в письмовій формі, проводити аналіз, оцінювати інформацію і приймати на її основі вірні рішення.

4. Повідомлення про умовне призначення.

Кандидати, які успішно пройшли другу фазу тестування, отримують повідомлення про умовне призначення. Це повідомлення означає, що тепер починається спеціальне вивчення особистості кандидатів (пов’язане зі значними бюджетними витратами).

5. Тестування фізичної підготовленості.

Кандидати, що отримали повідомлення про умовне призначення проходять спеціальний тест фізичної підготовленості, який включає в себе: максимальна кількість присідань в одну хвилину; спринтерський біг на 300 метрів; максимальна кількість віджимань в упорі; біг на 1,5 милі.

Якщо кандидат не зміг набрати потрібні бали з першого разу, він має право здавати тест ще два рази: через 60-90 днів після першої спроби і через 90-120 днів після другої спроби. Якщо ж кандидат не здав тест після третьої спроби, то він відсторонюється від участі в конкурсі і не зможе в майбутньому стати спеціальним агентом ФБР.

6. Спеціальна перевірка особи кандидата.

Спеціальна перевірка складається з: перевірки на детекторі брехні; перевірки судимості кандидата; тесту на вживання наркотиків; перевірки його (а також його родичів) кредитоспроможності і боргів; бесід з рідними, сусідами, колегами по роботі і роботодавцями, партнерами по бізнесу, викладачами; перевірки освітніх досягнень кандидата. Наявність судимості, вживання наркотиків, невиплачені борги і кредити, відмова від здачі аналізу сечі (на предмет вживання наркотиків) є беззаперечними підставами для відмови у прийомі на роботу в ФБР.

7. Медичне обстеження.

Кандидати, які пройшли спеціальну перевірку, проходять повне медичне обстеження, щоб визначити, чи не могла якась медична проблема потенційно вплинути на здатність претендента виконувати основні службові функції.

Сам процес відбору – досить тривала процедура і займає від п’яти тижнів до одного року. Особи, які пройшли ретельний відбір, направляються для навчання в Академію ФБР, по закінченню якої вони призначаються спеціальними агентами ФБР.

Усі новобранці ФБР проходять базову 20-тижневу підготовку в стінах Академії ФБР. Щорічно випускниками академії стають 800-1000 осіб. Програма навчання спеціальних агентів вельми інтенсивна і включає в себе понад 800 навчальних годин, присвячених як теоретичним дисциплінам, так і заняттям з вогневої та фізичної підготовки. Усе навчання носить міжпредметний характер. Теоретичне навчання тісно пов’язане з практичними вправами, а фізична та вогнева підготовка включає в себе знання правозастосування, а також елементи соціальних і юридичних наук. В Академії ФБР практикується напрямок слухачів для роботи за наявним у великих містах телефоном довіри, особливо для ведення бесід з особами, які перебувають у стресовій ситуації. Отримана практика телефонної розмови дуже важлива для співробітників правоохоронних органів при веденні перемов, приміром, зі злочинцями, які захопили заручників.

Крім того, зі слухачами Академії ФБР ведеться виховна та патріотична робота. Так, починаючи з літа 2000 року в програму їх підготовки введено обов’язковий курс історії Голокосту, що включає в себе відвідування Американського меморіального музею Голокосту. На думку керівництва, це допоможе майбутнім агентам ФБР оцінити моральну сторону їх професії.

Програми навчання в Академії ФБР  у чотирьох основних напрямках:                     

1) теоретична частина;

2) практичні вправи;

3) вогнева підготовка;

4) тактична підготовка.

У широкому розумінні до кола навчальних предметів входять: вогнева підготовка; захисна тактика; основи правової підготовки; національна безпека; робота з інформаторами; слідча тактика; збір і зберігання доказів й інші суміжні дисципліни тощо. У квітні 2008 р навчальний план був переглянутий, і в ньому було передбачено розширення розвідувальної підготовки майбутніх співробітників ФБР.

Теоретична підготовка. Слухачі вивчають широкий діапазон предметів, серед яких основи правознавства, судових наук, методи розслідування злочинів та проведення розвідувальної діяльності, техніка проведення опитувань і допитів, криміналістика, судова медицина, основи діловодства тощо. Теоретична частина підготовки включає також вивчення основ національної безпеки, контррозвідувальної та антитерористичної діяльності, різних видів злочинності, в тому числі організованої та «білокомірцевої», розслідування наркозлочинів, а також етики, психології, педагогіки та інших соціальних і поведінкових наук.

Крім того, щоб відповідати сучасним технологіям і не поступатися можливостям сучасної злочинності, майбутні агенти ФБР навчаються сучасним інформаційним технологіям адекватно тому, як це проводиться в університетах. Протягом усього періоду навчання слухачі повинні набрати не менше 85 % балів на іспитах за трьома юридичними дисциплінами, курсами проведення опитувань, забезпечення національної безпеки, розслідуванням злочинів і технікою допиту.

Практичні вправи. У процесі підготовки майбутніх співробітників ФБР велика увага приділяється відпрацюванню практичних навичок професійної діяльності в обстановці, максимально наближеній до реальної. Дається комплексна ситуація розслідування певного злочину, і слухачі відпрацьовують її, починаючи з первинних оперативно-слідчих дій (одержання заяви про злочин, огляд місця події, опитування тощо) і закінчуючи затриманням, арештом підозрюваних та поданням доказів їхньої провини в суді. Відпрацювання цих навичок відбувається на тактичному полігоні –  «Алеї Хогана», яка є зоною практичного навчання діям при виникненні реальних проблем. Моделювання злочинів відбуваються в реальному часі і для їх розкриття іноді потрібні місяці. На «Алеї Хогана» постійно працюють близько двох десятків сценаристів, які складають кримінальні історії. Автори та викладачі спостерігають за всім, що відбувається з потайних приміщень. Сценарії розігрують діючі актори, завдання яких – створити справжні ситуації та викликати у слухачів справжні життєві реакції. На «Алеї Хогана» згідно зі сценаріями відпрацьовується техніка розслідувань, у тому числі і терактів, арештів, збору доказів на місці злочину, ведення допитів і обшуків.

Крім того, ні дня не проходить без сутичок (тобто відпрацювань методів рукопашного бою) і перестрілки за допомогою пістолетів, заряджених патронами з фарбою. Тут майбутні агенти на практиці вчаться спостереженню за об’єктом, процедурам затримання і техніці тактичного виживання на вулицях міста. Майбутні агенти проходять через реальні навчальні ситуації, наприклад, пограбування банку, денне і нічне спостереження, викрадення людей, напад на державного службовця. Слухачів також ставлять в умови опору з боку злочинців, у тому числі і збройного, при його затриманні.

Вогнева підготовка. Вогневої підготовки в Академії приділяють дуже велику увагу. У реальному житті агентам ФБР рідко доводиться вдаватися до допомоги зброї, але, залишаючи стіни Академії, вони повинні вміти користуватися різноманітною вогнепальною зброєю, що перебуває на озброєнні у ФБР, та мати міцні навички її законного використання. Вогнева підготовка агентів поділяється на три категорії – це стрільба на місткість, оборонна бойова стрільба та виправдана стрільба. Протягом курсу навчання в Академії слухачі повинні набрати не менше          80 % балів у двох із трьох кваліфікаційних стрільбах з пістолета і не менше 80 % балів в середньому за результатами цих стрільб. Також вони повинні набрати не менше 80 % балів в одній з двох кваліфікаційних стрільб з дробовика.

Слухачі також повинні отримати надійні навички стрільби з автомата і карабіна. У процесі навчання кожен слухач розстрілює близько 5 тисяч боєприпасів. Крім того, у процесі навчання широко використовуються можливості електронних тирів, що дозволяють моделювати різні ситуації застосування зброї. Слухач повинен впевнено користуватися зброєю, знати правові норми, що регламентують її застосування, та бути відповідальним за своє особисте бойове спорядження. Вони вчаться стріляти в приміщенні, на повітрі, в темряві, в тумані, на морозі, зі стегна і в інших мислимих і немислимих умовах і позах.

Тактична підготовка. Ця підготовка включає в себе все, що потрібно співробітнику ФБР для ефективного виконання своїх функціональних обов’язків: тактику самооборони і тактику затримання; спеціальну фізичну підготовку; тактику керування і тактику стрільби. Майбутні агенти проходять серйозну фізичну підготовку, щоб підготувати себе до викликів, з якими вони зіткнуться в реальності. У ситуаціях реального життя, якщо необхідно, агент повинен бути готовий використовувати фізичну силу для самозахисту або захисту інших. Слухачі отримують ґрунтовну підготовку в тактиці проведення та планування спеціальних операцій, агентурної роботи, тактиці залучення до співпраці, негласного та електронного спостереження, розвідувальній тактиці, тактиці проведення обшуку, особистого огляду і т.п. Вони проходять програму забезпечення безпеки та виживання і програму тактичних дій у критичних ситуаціях на автотранспорті. Подібно до того, як пілот повинен володіти вищим пілотажем, агент повинен бути асом водіння автомобілем.

Програма Національної академії ФБР

Одним з ключових напрямів діяльності Академії ФБР є підвищенні рівня кваліфікації правоохоронців із США та іноземних держав. Такий напрям реалізується у контексті спеціальної перепідготовки за програмою Національної академії ФБР. Спочатку вона мала назву «Національна поліцейська академія». Її перша сесія (основна форма навчання), яку відвідали 23 офіцери правоохоронних органів, розпочалася 29 липня 1935 року. Це і вважається датою заснування Національної академії ФБР. З того часу її випускниками стали понад 33 тисячі правоохоронців, серед яких понад 2200 офіцерів, що репрезентують більш ніж 130 іноземних держав.

З 1962 року, за спеціальним проханням Президента США Джона Кеннеді, Національну академію ФБР почали відвідувати офіцери поліції дружніх Сполученим Штатам країн. Представники з республік колишнього СРСР побували в ній лише після розпаду тоталітарної системи. У 2000 році черга дійшла і до України. З червня 1972 року, Національна академія ФБР розташовується у тому ж самому місці, де й Академія ФБР (спеціальний навчальний заклад, де ФБР готує своїх співробітників) – на базі морської піхоти США у м. Куантіко, штат Вірджинія, що у 40 милях на південь від Вашингтону (округ Колумбія).

Сьогодні Національна академія ФБР – це ультрасучасні приміщення, що розташовані на охоронюваній площі понад 155 га, найновітніше обладнання та засоби навчання, досвідчені викладачі, а також безмежні можливості якісної підготовки спеціалістів. Головною функцією Національної академії ФБР є підтримка, допомога та підвищення особистого і професійного розвитку досвідчених працівників правоохоронної системи та забезпечення відповідного рівня навчання й тренування для їх підготовки в умовах всезростаючої ролі керівників у правоохоронній діяльності. Національна академія ФБР має власну емблему, прапор і девіз, який втілюється у трьох ключових словах – «знання», «мужність», «чесність».

В останні роки, на кожну сесію (протягом року їх чотири), Національна академія ФБР запрошує приблизно 270 слухачів. Обов’язковими вимогами до кандидатів на навчання у навчальному закладі є: 1) досвід роботи у правоохоронних органах не менше 5 років; 2) наявність вищої освіти; 3) досягнення 25-річного віку; 4)високі моральні та ділові якості; 5) відмінна фізична підготовка; 6) залишення у правоохоронних органах мінімум ще на 3 роки після закінчення Національної академії ФБР, тощо. При цьому на вибір кандидатів не впливає їх раса, колір шкіри, стать, національне походження та релігійне переконання.

Національна академія ФБР гарантує безкоштовне навчання, проживання та харчування. Придбання уніформи та внесення застави за можливу шкоду покладається на слухачів. Кожен повинен бути забезпечений і медичною страховкою.

Усі слухачі, які залучені до програми Національної академії зобов’язані пройти 11-титижневий курс навчання, розрахований мінімум на 13 і максимум на 19 семестрових годин академічної роботи. Якщо хтось бажає відвідувати більше ніж 16 семестрових годин, то це необхідно узгодити з деканом Академії. Як правило слухачі обирають один з курсів, включених до кожної з наступних  навчальних дисциплін:

– наука про керівництво та менеджмент: 1) менеджмент у правоохоронних органах; 2) керівництво, етика та прийняття рішень; 3) етика у правоохоронних органах; 4) менеджмент у плануванні та бюджетах; 5) людська поведінка в організаціях; 6) керівництво для адміністраторів; 7) менеджмент при організаційній зміні та розвитку; 8) актуальні проблеми у правоохоронній діяльності; 9) індивідуальне навчання під керівництвом; 10) самостійне навчання та дослідження;

– наука про людську поведінку: 1) прикладна наука про людську поведінку для операцій правоохоронних органів; 2) керівництво розслідуваннями смертельних випадків – розвиток до менеджменту у найскладніших справах; 3) банди, проблеми їх розвитку та кримінальна поведінка; 4) слідча психологія; 5) практика та оцінка кримінального аналізу; 6) стрес-менеджмент у правоохоронних органах; 7) майбутнє та правоохоронні органи: прогнозування, керівництво та творення у XXI столітті; 8) насильницька поведінка: біопсихосоціальний підхід; 9) індивідуальне навчання під керівництвом; 10) самостійне навчання та дослідження;

– судова наука: 1) огляд судової науки для поліцейських адміністраторів і менеджерів; 2) доказове фотографування; 3) латентні відбитки пальців – від місця злочину до залу суду; 4) індивідуальне навчання під керівництвом;

– правознавство: 1) проблеми права для офіцерів командного рівня; 2) проблеми права для поліцейських адміністраторів. Іноземним слухачам не обов’язково відвідувати навчальні курси з правознавства, однак вони повинні заповнити цю вакансію яким-небудь курсом на вибір з інших дисциплін;

– комунікація у правоохоронних органах: 1) ефективне письмо; 2) ефективне спілкування; 3) засоби масової інформації та поліція; 4) опитування та допит; 5) семінар щодо зв’язків із засобами масової інформації для адміністраторів правоохоронних органів; 6) індивідуальне навчання під керівництвом; 7) самостійне навчання та дослідження;

– фізична підготовка (всі слухачі зобов’язані пройти 44-годинний курс фітнесу у правоохоронних органах).

Також слухачі можуть обрати курс із Спеціалізованої програми інструкторів, до якої входять такі навчальні предмети: 1) курс для радників з фітнесу; 2) хімічні агенти у правоохоронних органах; 3) дискусії з керівництва; 4) актуальні проблеми «білокомірцевої» злочинності; 5) вступ до мікрокомп’ютерів у правоохоронних органах; 6) актуальні проблеми боротьби з наркотиками; 7) латентні відбитки пальців – від місця злочину до залу суду.

Вищезгадані навчальні предмети поділяються на незалікові, залікові та екзаменаційні (включають проміжний та кінцевий екзамен). Всі вони мають комплексний та інформативний характер, відповідають навчальним програмам для коледжів і університетів США та викладаються виключно англійською мовою. Більше того, багато навчальних предметів, що вивчаються у Національній академії ФБР, отримали свою акредитацію в Університеті Вірджинії. Національна академія ФБР використовує наступну шкалу балів та оцінок: 98-100 (А +); 95-97 (А); 92-94 (А-); 89-91 (В+); 86-88 (В); 83-85 (В-); 80-82 (С+); 77-79 (С); 74-76 (С-); 70-73 (D);        0-69(F). Сслухачі, які пройшли 13 семестрових годин академічної роботи із середньою оцінкою «С» або вище й успішно склали всі іспити, нагороджуються сертифікатом Відділу подальшої освіти Університету Вірджинії. Крім того, кожен випускник Національної академії отримує диплом, що видається ФБР та Департаментом юстиції США.

Навчальний процес у Національній академії ФБР починається о 8 годині ранку та закінчується о 17 годині ввечері. Цей період часу включає 1 годину 10 хвилин великої перерви на обід. Як правило, щоденне навантаження в середньому складає 8 академічних годин занять (кожна академічна година дорівнює 50-ти хвилинам). Перерви між парними академічними годинами і наступними парами предметів становить 10 хвилин. Після вечері існує необмежений час дня підготовки домашніх завдань і відпочинку.

Фокус підготовки за програмою Національної академії спрямований на поліпшення та вдосконалення вмінь і здібностей досвідчених офіцерів поліції середньої та вищої ланки. При цьому наголос робиться на розвитку професіоналізму у керівництві та управлінні. Проведення занять викладачами відбувається за їх власними методиками. Широко використовуються інтерактивні методи навчання, відеоматеріали, наочні засоби, роздатковий матеріал тощо. Поряд з лекціями практикують метод брейн-стормінгу. Головне те, щоб кожний слухач мислив, дискутував, сам навчався здобувати необхідну інформацію. Наприкінці навчання слухачі анонімно дають оцінку кожному викладачеві за бальною системою. За результатами такої перевірки керівництво Національної академії ФБР робить висновок про посадову відповідність і фаховий рівень викладача.

На практичних вправах все максимально наближено до реальної ситуації. Дуже часто на заняттях практикуються ділові ігри. Наприклад, викладач пропонує слухачам виділити з їх гаманців по долару у загальну касу, окреслює проблемну ситуацію та ставить задачу знайти найбільш професійний підхід до її вирішення. Хто переміг – той і отримає увесь виграш.

Військова дисципліна в Національній академії ФБР як така відсутня. Все відбувається так, щоб спілкування було щирим і людським. Викладачі не підкреслюють свою перевагу над слухачами, вищі за званням чи старші за віком офіцери не тримаються окремо і не хизуються перед молодшими. Звертатися до кожного прийнято шанобливо – по імені або (якщо особа сама це бажає) за пестливим прізвиськом. Водночас, правилами внутрішнього розпорядку передбачено носіння уніформи під час навчального процесу, а також посвідчення слухача у розгорнутому вигляді – завжди, в будь-який час.

У Національній академії ФБР все побудовано на політиці довіри та чесності. Досить насичена програма підготовки передбачає вивчення великого обсягу літератури. Для цього в Академії є велика бібліотека, що працює цілодобово. Кожний слухач може прийти сюди коли завгодно і сам взяти необхідну книгу. Вночі в бібліотеці її працівники відсутні. Ніхто не веде облік того, що ви взяли і коли повернете. Ніхто не буде мати ніяких сумнівів, що запозичену книгу у відповідний строк повернуть на місце. Тут ніколи не зачиняються двері у кімнатах гуртожитку – у слухачів немає ключів. Всі впевнені у кожному, бо всюди правоохоронці, колеги, друзі.

Велику увагу приділяє Національна академія ФБР розвитку фізичного виховання та спорту. Кожний, хто прибув на навчання, зобов’язаний скласти тест з фізичної підготовки, яким визначаються рівень і характер подальшого фізичного навантаження. Той, хто пройшов найвищий рівень складності, отримує чорну спортивну теніску та потрапляє у групу інтенсивного фізичного навантаження. Далі йдуть групи з жовтим, червоним, зеленим і синім кольором. Найнижчий ступінь у цьому рейтингу – сріблясті теніски.

Слід зауважити, що навчання правоохоронців з іноземних держав ведеться не тільки в самій Академії ФБР (м. Куантіко). Основні напрямки міжнародних програм навчання наступні: 1) забезпечення діяльності міжнародних академій правоохоронних органів (МАПО) в Будапешті, Бангкоку, Габороне і Сан-Сальвадорі; 2) підготовка іракських поліцейських з питань протидії терористичним загрозам, викраденню людей, забезпечення ефективної системи правопорядку;                3) забезпечення діяльності Близькосхідного навчального центру правоохоронних органів в Дубаї; 4) проведення в Академії ФБР навчальних семінарів для співробітників правоохоронних органів країн Латинської Америки, Північної Африки, Середнього Сходу з розвитку управлінських навичок у галузі поліцейської діяльності; 5) надання допомоги у підготовці кадрів колумбійських правоохоронного органів у боротьбі проти незаконного виробництва наркотиків і організованих злочинних груп, боротьбі з тероризмом; 6) здійснення програми підтримки антитерористичної діяльності, спрямованої на розвиток здатності поліцейських органів за кордоном адекватно реагувати на терористичні напади, особливо щодо американських громадян і власності за кордоном; 7) а також цілий ряд інших програм.

Наприклад, у квітні 1995 року в м. Будапешт була відкрита Східноєвропейська філія Національної академії ФБР. Термін навчання у філії становить 8 тижнів, протягом одного року через неї проходить 5 потоків слухачів.

Отже, й дотепер Національна академія ФБР залишає за собою пальми першості бути лідером щодо надання передових технологій у навчанні та забезпечення якісної й досконалої підготовки правоохоронців в усьому світі.

Підготовка офіцерів поліції

Подібною до системи підготовки та відбору до ФБР є система підготовки та відбору, яка діє і в інших федеральних правоохоронних відомствах. Відбір кадрів у муніципальні поліцейські органи і поліцію штатів здійснюється приблизно за такою ж схемою, хоча тут є певні відмінності, які зумовлені тим, що в кожному штаті розробляються свої критерії відбору та вимоги до кандидатів.

Так, відбір кадрів у поліцейські департаменти штату Луїзіана проводиться за наступною схемою.

Загальні вимоги, що пред’являються до кандидата: 1) громадянство Сполучених штатів; 2) вік від 20 років (як правило, при наборі в муніципальну поліцію верхньої вікової планки не існує або вона встановлюється пенсійним віком мінус п’ять років); 3) освіта не нижче рівня середньої школи або прирівняна до нього; 4) наявність водійських прав, добрі навички водіння; 5) нормальна фізична підготовка і психологічна стійкість.

Кандидат вважається непридатним для служби в поліції, якщо він в повнолітньому віці (старше 17-ти – за законом штату Луїзіана): був визнаний винним в будь-якому злочині; був визнаний винним у правопорушеннях проти особистості або сексуальних правопорушення; був визнаний винним в порушенні громадянських прав будь-якої людини; застосовував або зберігав заборонені речовини (наркотики); вживав марихуану протягом трьох років до подання заяви; незаконно ухилявся від будь-якої військової служби; був звільнений з будь-якого правоохоронного органу з дисциплінарних причин; відмовився пройти перевірку на детекторі брехні або подібну; має три і більше злісних порушення правил дорожнього руху протягом п’яти останніх років, керував транспортним засобом після позбавлення прав.

Сама процедура відбору складається з таких етапів: 1) подача заяви;                         2) письмовий тест, включаючи письмову вправу; 3) тест фізичної підготовленості;  4) спеціальна перевірка особи кандидата; 5) тест на вживання наркотиків.

Після цих етапів відбору кандидат проходить співбесіду в поліцейському департаменті і у разі його успішного проходження направляється на медичне та психолого-психіатричне дослідження.

Кандидат, який успішно пройшов відбір, направляється до поліцейської академії для отримання професійної підготовки і після її завершення зараховується до штату.

Отже, процедура відбору на службу в правоохоронні органи США досить складна, але це обумовлено тим, що під час тривалої процедури легше «відсіювати» осіб, які не придатні для роботи в правоохоронних структурах.

Крім Академії ФБР, у США також діють інші поліцейські школи.

Наприклад, Інститут поліцейської технології та управління (ІПТУ) діє з  1980 року на базі університету штату Північна Флорида. Здійснює навчання керуванню, дорожньої безпеки та спеціалізованої професійної підготовки офіцерів муніципальних і окружних правоохоронних органів, співробітників поліції штату і федеральних правоохоронних органів. Щороку навчання проходять приблизно 12 тисяч цивільних і атестованих службовців правоохоронних органів США та інших країн.

Інститут навчання поліцейських при Іллінойському університеті діє з 1955 року. Базовий курс початкової підготовки для вступників на службу розрахований на 12 тижнів (≈ 480 годин) і включає такі предмети, як: людську поведінку; розслідування; правознавство; патрулювання; поліцейську майстерність; автомайстерність і дорожній рух; обслуговування конкретної території; володіння зброєю тощо. Цей курс є найбільш тривалим і витратним ($ 3241). Кваліфікаційна підготовка для професіонала складається з ряду спецкурсів (від 16 до 200 годин). Наприклад: вміння володіти кризовою ситуацією, контроль і тактика проведення арештів, робота з підлітками та інше.

Поліцейська Академія у м. Лос-Анджелес, штат Каліфорнія, – місцевий відомчий навчальний заклад, що здійснює первинну і додаткову спеціальну підготовку. Вимоги до вступників на навчання такі ж, як до вступників на службу. Контроль за успішністю проводиться у формі письмового тестування 4 рази на тиждень і щосуботи. Невдале тестування може перескладатися через 6 місяців. Не менше 400 годин навчальної програми в цій академії присвячено вивченню проблем спілкування з населенням, 360 годин виділено на вивчення таких тем, як основа культури національних меншин, представлених в місті, трудові та особисті відносини та ін.

У створеній у 1987 році Поліцейській академії в м. Майамі слухачі вивчають наступні курси: критичні ситуації; проведення операцій з порятунку заручників; спеціальне обладнання; вибухові пристрої; тактика протидії тероризму; методика обшуку будівель і приміщень; порятунок заручників з використанням мобільних засобів; надання першої медичної допомоги і т.п.

Арканзаська поліцейська академія здійснює двотижневу (88 годин) підготовку оперативних працівників, що спеціалізуються на роботі серед виробників і розповсюджувачів наркотиків. У процесі навчання слухачів навчають методам розробки «легенд», ідентифікації стресових станів, способам самостійного їх визначення тощо. Слухачі знайомляться з наркотичними засобами та способами їх ідентифікації як в лабораторних умовах, так і за допомогою «вуличних» методів тестування. В ході занять учні вивчають організаційну структуру окремих банд, методи їх діяльності та способи проникнення в ці злочинні формування для збору інформації.

У США випускники академій, прийшовши на службу, проходять сувору й ретельну підготовку, через те що окрім навичок, отриманих у навчальному закладі, поліцейський повинен знати політику, методику, правила, інструкції і повною мірою уявляти собі, як правильно виконувати свою роботу. Тому випускникам академії дають 2 тижні, щоб «призвичаїтися», перш ніж вони пройдуть спеціальний курс «Підготовча програма співробітників». За два тижні новачки пристосовуються до нової обстановки, знайомляться з інструкторами наставниками, які готуватимуть їх до практичної роботи. Підготовка розпочинається з того, що весь керівний склад відділу поліції знайомиться з новоприбулими. Новачки отримують «Практичний посібник з підготовки поліцейських» і «Щоденник-довідник з підготовки», в якому фіксується хід підготовки, успіхи і невдачі, звіт про обсяг отриманих знань. Поліцейські стажисти відвідують місця, де їм доведеться бувати під час виконання службових обов’язків (лікарні, установи, суди), знайомляться з їх роботою та документацією, вчаться складати документи. Двотижнева підготовка служить «містком» для переходу до 16-тижневої (640 годин) програми практичних тренувань. Практичні заняття полегшують перехід від статусу випускника поліцейської академії до посади співробітника правоохоронних органів.

Використана література:

 

1. Асямов С. В. и др. Полиция зарубежных стран: система организации и опыт профессиональной подготовки кадров. – Ташкент, 2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://yurpsy.com/files/xrest/9/029.htm

2. Савченко А. Важка робота  «федерала». Національна академія ФБР США:    погляд очима її випускника / А. В. Савченко // Міліція України. – 2000. – № 11/12. – С. 26–29.

3. Савченко А. В. Національна академія ФБР: погляд очима її випускника з України / А. В. Савченко  // Право України. – 2001. – № 3. – С. 122–123.

4. Савченко А. В. ФБР ХХІ століття: погляд зсередини / А. В. Савченко // Іменем закону. 13.04.2001. – № 15 (5247). – С. 7.

5. Савченко А. В. Федеральні правоохоронні органи США: місія, організаційна структура та застосування кримінального законодавства : навч. посібник / Савченко А. В. – К. :  «Текст», 2003. – 122 с.

6. Яковлев К. Л. Государственно-правовые основы организации правоохранительных органов зарубежных стран : [монографія] / К. Л. Яковлев, Е. И. Яковлева, О. Н. Яковлева. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 160 с.

Поставити посилання у соцмережі


коментарі

Щоб розмістити повідомлення чи коментар на сайт, вам потрібно увійти під своїм логіном  »»
Ви також можете скористатись формою для коментарів від соціальних сетей