Національна громадська платформа
«Реформуємо МВС: прозорість та відповідальність»

версія для друку

Індікатори визначення найвищого рівня обслуговування населення поліцією Великобританії, розроблені Міністерством внутрішніх справ Великобритнаії

06.06.2015
автор: Осика Ігор Миколайович
джерело: homeoffice.gov.uk

Розділ 1 Адміністративна діяльність поліцейського відділу

 

№ п/п

Індикатор

Визначення індикатора

1.

Чи досяг відділ запланованого в минулому році рівня  ефективності (Так/ні)

Метою цього індикатора є встановити чи досяг відділ встановленного 2% мінімума зменшення рівня злочинності за звітний рік.

2.

Щорічна оплата за оренду нерухомості (виключаючи затрати на утримання приміщень і ремонт) з розрахунку за один метр квадратний

Цей індикатор відноситься повсякденних витрат і визначає рівень менеджменту майна поліцейського відділу. 

3.

Кількість скарг на 1000 поліцейських

Враховується скарга любого характера у відношенні любого поліцейського відділу, враховується також загальна кількість поліцейських у відділі

4.

Відсоток підтвердженних скарг

Під підтвердженними скаргами розуміють скарги, які підтвердили вину поліцейського, порушення ним встановленних процедур і привели до кримінального, адміністративного чи дисциплінарного покарання.

Розраховується за формулою: кількість підтведженних скарг х на 100 і поділене на кількість закінченних скарг

Під закінчинними скаргами розуміють скарги,що до яких прийняте любе рішення.

5.

Огляд задоволенності населення

Включає такі показники:

  • відсоток задоволенних осіб, які зверталися про допомогу за телефоном 999 (наш 02)
  • відсоток осіб, задоволенних при зверненні безпосередньо в поліцейський відділ
  • відсоток потерпілих від насильницьких злочинів, задоволенних реагуванням поліції на повідомлення про злочин
  • відсоток потерпілих від ДТП, задоволенних реагуванням поліції і поведінкою офіцерів на місці пригоди
  • відсоток потерпілих від крадіжок з проникненням, які задоволені реагуванням поліції на повідомлення про злочин

Поліція також повинна враховувати еквівалентну задоволенність всіх етичних груп, які мешкають на території обслуговування

 

6.

Відсоток поліцейських жіночої статі

Розраховується за формулою: кількість жінок-офіцерів х 100 / на загальну кількість офіцерів

7.

Відсоток поліцейських – представників етичних меньшин в порівнянні з відсотком населення етичних меньшин території обслуговування

Враховуються перцездатні представники меньшинств у віці 18-54 роки. Враховуються значні етичні меньшини за кількістю.

Розраховується за формулою:

 Кількість офіцерів представників етичних меньшин х 100 / загальну кількість офіцерів

Кількість працездатних представників меньшин х 100 / загальне число працездатного населення території обслуговуавння

8.

Кількість робочих днів, пропущенних офіцерами в результаті захворювання

Кількість робочих днів, пропущенних вільнонайманним складом в результаті захворювання

Розраховується за формулою:

кількість днів / середню кількість офіцерів

така ж щодо вільнонайманного персоналу

 

Середня кількість прцівників визначається за формулою:

кількість працівнаків на початок року (1.04) + кількість працівників на кінець року (31.03) / 2

9.

Відсоток ротації офіцерів і вільнонайманого персоналу

Розраховується за формулою:

кількість офіцерів, які покинули службу на протязі року х 100 / на середню кількість офіцерів

Далі – див. вище

10.

Відсоток офіцерів на оперативних посадах; відсоток офіцерів на допоміжних оперативним посадах; відсоток офіцерів на допоміжних організаційних посадах

Оперативна посада – посада, до основних обов’язків якої (більше 50% часу і зусиль) відноситься безпосереня поліцейська робота за межами відділу.

Оперативна підтримка – посада, , до основних обов'язків якої (більше 50% часу і зусиль) відноситься до підтримки оперативної роботи.

Організаційна підтримка – обов’язки, пов’язані з виконанням організаційних функцій внутрі відділу

Розраховується за формулою:

кількість офіцерів певної посади х 1000 / загальну кількість офіцерів

11.

Відсоток офіцерів і вільнонайманних, звільнених за медичними підставами

Розраховується за формулою:

Загальна кількість звільненних за медичними підставами х 100 / загальну кількість звільненних

12.

Реальні витрати податків на 1000 населення

Розраховується за формулою:

Реальні бюджетні витрати х 1000 / загальну кількість населення території обслуговування.

13.

Відсоток скарг, розглянутих неформально

Розраховується за формулою:

Кількість скарг, розглянутих нефіормально х 100 / кількість закінченних скарг

Під закінчинними скаргами розуміють скарги, до яких прийняте любе рішення.

14.

Відсоток поліцейських відділв, пристосованних для потреб інвалідів

Поліцейський відділ – любий відділ поліції, де обслуговується населення і є публічний доступ.

кількість закінченних скарг

Під закінчинними скаргами розуміють скарги, до яких прийняте любе рішення.

кількість закінченних скарг

Під закінчинними скаргами розуміють скарги, до яких прийняте любе рішення.

Розраховується за формулою:

Кількість загальна будівель відділення, пристосованних для інвалідів х 100 / загальну кількість відділв

 

Розділ 2. Діяльність з розслідування злочинів

 

№ п/п

Індикатори

Коментарі

Стратегічні завдання

1.

Рівень злочинності (у відповідності з Британським оглядом злочинності)

 -

2.

Страх перед злочинністю (у відповідності з Британським оглядом злочинності)

-

3.

Відчуття громадської безпеки (у відповідності з Британським оглядом злочинності)

-

4.

Віра населення в систему кримінального правосуддя і окремі  її компоненти

 

Результативність роботи поліції

5.

Загальна кількість зареєстрованних злочинів на 1000 населення і відсоток розкритих

Розраховується за формулою:

загальна кількість зареєстрованних злочинів х 1000 / загальну кількість населення

загальна кількість розкритих зареєстрованних злочинів х 100 / загальну кількість зареєстрованних злочинів

Цифри включають і посягання на вчинення злочинів

6.

Крадіжки з житла на 1000 житлових приміщень, відсотов розкритих крадіжок із житла

Включаються пограбування і розбої, вчинені з проникненням в житло

Фрмула за тією ж схемою

7.

Насильницькі злочини на 1000 чоловік населення і відсоток розкритих

Насильницькі злочини включають злочини проти особи, статеві злочини і розбійні напади

Фрмула за тією ж схемою

8.

Автомобільні злочини на 1000 населення і відсоток їх розкриття

Автомобільні злочини включають зареєстровані крадіжки або незаконне заволодіння транспортними засобами, крадіжки з автомобілей, насильнецьке заволодіння автомобілем

Пошкодження автотранспорта не входить

Формула за тією ж схемою

9.

Кількість злочинців, притягнутих за постачання наркотиків категорії А на       10 000 населення

Приягнутих значить мають вирок або заходи воспитательного характеру для неповнолітніх

Постачання наркотиків включає незаконне постачання і незаконне володіння з метою постачання

Формула за тією ж схемою

10.

Кількість порушень громадського порядку на 1000 населення

Порушення громадського порядку – порушення порядку, коли поліція обізнана про нього і воно може потребувати поліцейського втручання безпосередньо або за допомогою інших органів

Формула за тією ж схемою

11.

Відсоток закінченних справ і відсоток закінченних справ щодо неповнолітніх, переданих до прокуратури для подальшого провадження, які повністю відповідають вимогам; відсоток закінченних  повернутих на дослідування справ і відсоток закінченних направленних на дослідування справ у відношенні неповнолітніх

Кількість справ, закінченних розслідуванням і прийнятих прокураторую х 100 / загальну кількість закінченних справ справ

 

Кількість справ закінченних розслідуванням після повернення їх на додаткове розслідування х 100 / загальну кількість поверненних на дослідження справ

 

Щодо неповнілітніх – такі ж формули

12.

Кількість ДТП, які потягли за собою тяжкі наслідки на 1000 населення

Формула за прийнятою схемою

Тяжкі наслідки означають смерть на місці пригоди або в результаті пригоди але не пізніше 30 діб з її моменту, а також наявність тяжких, середньої тяжкості тілесних ушкоджень і легких тілесних ушкоджень, які потягли за собою розлад здоров’я

Якість роботи поліції

13.

Відсоток реагування на повідомлення, які вимагають швидкого реагування в рамках часу, встановленного для місцевості (спальних і бізнес районів)

Час реагування на повідомлення встановлюється поліцією для кожного району окремо

Формула: Кількість реагування на повідомлення, які вимагають швидкого реагування в рамках часу, встановленного для місцевості (спальних і бізнес районів) х 100 / Кількість повідомлень, які вимагають швидкого реагування в рамках часу, встановленного для місцевості (спальних і бізнес районів)

14.

Відсоток повідомлень за телефоном 999 з реагуванням в рамках часу, встановленного для місцевості

Час реагування на повідомлення встановлюється поліцією для кожного району окремо

Формула: Кількість повідомлень за телефоном 999 з реагуванням в рамках часу, встановленного для місцевості х 100 / загальну кількість повідомлень за телефоном 999

15.

Відсоток осіб, заарештованних за вчинення тяжких злочинів, притягненні в якості обвинуваченних, напрвлені до суду або попередженні

Формула: кількість осіб, заарештованних за вчинення тяжких злочинів, притягненні в якості обвинуваченних, напрвлені до суду або попередженні х 100 / загальну кількість осіб, заарештованних за вчинення тяжких злочинів

16.

Відсоток заарештованних осіб за злочини, пов’язані з наркотиками, яких було віддано під нагляд до спеціалізованних медичних установ

Маються на увазі арешти за тяжкі злочини

Формула: кількість заарештованних осіб за злочини, пов’язані з наркотиками, яких було віддано під нагляд до спеціалізованних медичних установ х 100 / загальну кількість заарештованних осіб

Забезпечення рівного і справедливого відношення

17.

Відсоток білих осіб, зупиненних і обшуканних поліцією на 1000 населення; відсоток зупинок і обшуків білих осіб, які привели до арешту

Зупинка і обшук – тільки ті випадки зупинення осіб, які привели до обшуку.

Формула: кількість білих осіб, зупиненних і обшуканних поліцією х 1000 / загальну кількість білого населення

 

Кількість зупинок і обшуків білих осіб, які привели до арешту х 100 / загальну кількість відсоток зупинок і обшуків білих осіб

18.

П. 17 тільки у відношенні етичних меньшин

 

19.

Кількість підтвердженних скарг з боку затриманних на 10 000 затриманних

Під підтвердженними скаргами розуміють скарги, які підтвердили вину поліцейського, порушення ним встановленних процедур і привели до кримінального, адміністративного чи дисциплінарного покарання.

 

Формула: Кількість підтвердженних скарг з боку затриманних х 10 000 / загальну кількість затриманних

 

Цей індикатор вводиться з метою визначення наскільки справедливо поліція поводить з затриманними особами. Маються на увазі особи, які утримуються в камерах попереднього ув’язнення, але не ті, яких було затримано, обшукано і відпущено. Не враховуються особи, затримані за вчинення тяжких злочинів.

Всі скарги затриманих повинні рахуватися.

20.

Відсоток зареєстрованних злочинів на грунті расизму, щодо яких розпочато розслідування; відсоток розкритих заявленних насильницьких злочинів на грунті расизму

Насильницікі злочини на грунті расизма включають: тілесні пошкодження, переслідування, незаконне пошкодження житла, незаконне пошкодження інших приміщень, незаконне пошкодження автотранспорту, пошкодження іншого майна, інші види насильства

Формули за прийнятою схемою

21.

Відсоток випадків побутового насильства, за які встановлене право арешту і арешт було проведено за побутове насильство

Побутове насильство:  любий випадок погрожуючої поведінки, насильства і образ (фізичного, психологічного, статевого, фінансового або емоційного) між двома дорослими які находяться або знаходилися в інтимних відношеннях або членами сім’ї незалежно від статі. Дорослими визнаються особи віком старше 18 років.

 

Арест значить, що особу офіційно заарештовано (взято під варту) за вчинення побутового насильства. Не враховуються випадки тимчасового затримання особи для її заспокоєння.

 

Виділення випадків насильства, за які встановлено право арешту приведено тому, що 40% таких інцендентів не є злочинами, 40% є легкими тілесними ушкодженнями і 20% як правило містять злочини за які особу можна заарештувати.

 

Формула за прийнятою схемою.

22.

Відсоток потерпілих від побутового насильства, які були потерпілими від заявленних випадків побутового насильства за останні 12 місяців

Формула за прийнятою схемою.

67% потерпілих від побутового насильства стають потерпілими повторно на протязі 12 місяців.

Враховується кожен потерпілий (чи одна особа є потерпілою від декількох актів насильства або декілька осіб потерпілі від одніго акту насильства).

23.

Відсоток крадіжок і пограбувань з приміщень, де майно викрадалося повторно на протязі року

Формула за прийнятою схемою.

Враховується кожен випадок викрадання майна з одного приміщення на протязі 12 місяців.

       

 

Поставити посилання у соцмережі


коментарі

Щоб розмістити повідомлення чи коментар на сайт, вам потрібно увійти під своїм логіном  »»
Ви також можете скористатись формою для коментарів від соціальних сетей